חדשות

"בתוך חמש שנים לא יהיה אשפוז במסדרון - קרנן של הפנימיות יעלה"

הבטחותיהם של סגן שר הבריאות ומנכ"ל המשרד עם פרסום הדו"ח המלא של הוועדה לשיפור הטיפול במערך האשפוז הפנימי בבתי החולים. הנה עיקרי הדו"ח:

מימן, פרופ' אבישי אליס, פרופ' רן טור כספא, סגן השר יעקב ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, במעמד פרסום הדו"ח המלא לשיפור מערך הפנימיות

הדו"ח המלא והרשמי של ועדת פרופ' רן טור כספא, שמונתה כדי להמליץ על הצעדים לשיפור הטיפול במערך האשפוז הפנימי בבתי החולים, פורסם אתמול (ד') באיחור של כמה חודשים מהמועד שנקבע לו והוצג בתדריך לתקשורת שקיים משרד הבריאות בנוכחות סגן השר יעקב ליצמן, המנכ"ל משה בר סימן טוב ובכירים נוספים.

בדו"ח נקבע גם לוח זמנים ליישום ההמלצות בשלושה שלבים, כאשר השלב הראשון שמתייחס לרוב הנושאים המוצעים שיש לבצע הוגדר כ"טווח מיידי", כבר במהלך 2020. השלמת שני השלבים הבאים תהיה ב-2024.

להלן עיקרי הדו"ח, המחזיק 22 עמודים:

 • הוועדה מציעה שמשרד הבריאות יוציא חוזר מנכ"ל האוסר אשפוז חולים שלא בחדר חולים – כלומר לאסור אשפוז במסדרון. הפעלת החוזר תהיה בתוך 60 חודש, לכל היותר. לשם כך יש להקצות תקציב ייעודי בתכנית רב-שנתית שכוללת שיפוץ, בינוי והתאמת המחלקות הפנימיות כך שיעמדו בסטנדרטים לבינוי מחלקה חדשה בהתאם להנחיות מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה.
 • כל חדר במחלקה יהיה מיועד לחולה אחד או שניים בלבד עם שירותים ומקלחת. יינתן מענה גם לחולים הנדרשים לבידוד. במצב שגם בתפוסה העולה על 100%, לא יאושפז אף חולה בפרוזדור.
 • היקף המיטות במחלקות הפנימיות החדשות יעמוד על 38 - כולל חדר המתאים לתכולה של עד שישה חולים הזקוקים לטיפול מוגבר. בינוי המחלקות יעשה כך שהחדרים יכילו חולה אחד עד שני חולים כאמור, אך יאפשרו תוספת חולה בחדר במקרה של תפוסה גבוהה מ-100. יש לפעול ששיעור התפוסה לא יעלה על 100%.
 • כוח האדם במחלקה הפנימית: תקן של 0.85 עובדי סיעוד למיטת אשפוז. חדרי מונשמים יוגדרו כיחידה לטיפול מוגבר (נמרץ). בסיס התקינה לסיעוד: 1.73 למיטה כשמדובר במספר ממוצע של מונשמים.
 • כל האחיות בטיפול מוגבר יהיו בוגרות קורס-על בסיסי בטיפול נמרץ. בכל מחלקה פנימית יהיו לפחות שלוש אחיות בוגרות קורס כזה על מהתחומים: אונקולוגיה, סוכרת, גריאטריה, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, טיפול בפצע.
 • בנוסף לצורך באיכות מקצועית ובהכשרת הדורות הבאים של הרופאים, נדרשת כל מחלקה ליעילות. זו מחייבת עבודה מפוצלת, בצוותים שיבצעו עבודה במקביל.
 • בקביעת מספר הרופאים הנדרשים בפועל כדי לאפשר עבודה בצוותים במקביל, הביאה הוועדה בחשבון את כלל המטלות ומשימות הצוות הרפואי ואת מספר ימי הנוכחות בפועל של כל מתמחה במחלקה כחלק מתכנית ההתמחות הסטנדרטית. לאור זאת הסטנדרט האידיאלי שאליו יש לשאוף הוא: צוות של כל מחלקה פנימית יפעל בהיקף של 16 רופאים, מתוכם לפחות ארבעה מומחים: מנהל מחלקה, סגן מנהל, 2שני מומחים ברפואה פנימית ו-12 מתמחים. מספר המיטות - 38.
 • בכל מחלקה פנימית יהיו בתקן חובה: פיזיותרפיסט/ית במשרה מלאה; עובד/ת סוציאלי/ת לתפוקה יעודה של משרה מלאה; מזכירת מחלקה במשרה מלאה וכן תפקיד מתאם/ת טיפול.
 • שירות נטילת דמים יינתן לכל מחלקה, שישה ימים בשבוע, שלוש שעות בכל יום. כמו כן תהיה חצי משרה לתזונאית, רבע משרה למחלקה בתחום הרוקחות הקלינית.

מנגנון יישום התקנים ייקבע בין משרדי הבריאות והאוצר.

בדו"ח גם מצוין כי במהלך הדיונים (חמש ישיבות של הוועדה בהרכבה המלא ועוד ישיבות של תתי ועדות) לא היתה הסכמה מלאה בנוגע לתוספת כוח האדם ובפרט תוספת רופאים. נציגי משרד הבריאות ומשרד האוצר ונציגים נוספים בוועדה אמרו כי במציאות שבה פועלת מערכת האשפוז, הסטנדרט המוצע שאפתני מאד ליישום "ויש למצוא דרכים ריאליות, המתכתבות עם האילוצים הקיימים היום במערכת, ליצור שיפור בתקינת כוח האדם, ובפרט שיפור תקינת הרופאים".

דור העתיד של מומחים ומנהלים במחלקות הפנימיות

דו"ח הוועדה גם מתייחס ל"דור העתיד למומחים ומנהלים במחלקות הפנימיות" והיא ממליצה לפעול לעידוד מומחים צעירים לראות במחלקה הפנימית את ביתם המקצועי וגם להכשיר מנהלי מחלקות מנוסים.

 • עוד המליצה הוועדה שבהסכם שכר הרופאים הקרוב, יוקצו תקני מנהלי שירות חדשים עבור מומחים במחלקות הפנימיות כך שבכל מחלקה יהיה מומחה אחד שהנו מנהל שירות. הועדה רואה בנושא זה חשיבות עליונה.
 • כמו כן יש לפעול למתן הגדרה של פולטיימר במסגרת הסכם שכר הרופאים הקרוב, אשר יהיה בבית החולים בשעות אחר הצהריים והערב, עם מנגנון לתשלום ופיצוי, לפחות למומחה אחד בכל מחלקה.
 • יש להקים קרן מלגות ל-FELLOWSHIP למומחים צעירים שיתחייבו להיות בכירים במחלקה הפנימית בתום ההשתלמות. אלה יוכלו לעבוד יום אחד בשבוע במקצוע ההשתלמות ותינתן להם האפשרות לעסוק במחקר רפואי.
 • הוועדה ממליצה לקיים דיון לקביעת מעמדו של הרופא הפנימי הרואה את עיקר שליחותו בעבודתו בבית החולים – כלומר יכונה "הוספיטליסט" - על כל המשתמע מכך בנושא סטטוס ותגמול.

אשפוז המשכי, שיקומי וסיעודי

הוועדה גם התייחסה לנושא האשפוז ההמשכי לשיפור האשפוז בפנימיות. ההמלצות שלה הן: המחלקה תדאג לסידור מוסדי, במקרה הצורך, לחולה המשתחרר מאשפוז. הוועדה מציעה כי מערכות בית החולים השונות - בדיקות כגון אקו לב, דופלר כלי דם, דימות, פרוצדורות כצנתור לב, גסטרוסקופיה/ קולונוסקופיה ובדיקת יועץ בכיר ממחלקה אחרת יעמדו לטובת החולים במחלקות הפנימיות לשיפור מהירות הבירור הרפואי, האבחנה והטיפול גם בימי שישי (בשעות העבודה המקובלות ביום זה) אולם גם בשעות הערב בשאר הימים.

 • על המדינה לעודד הקמת מוסדות אשפוז שיקומיים וסיעודיים.
 • כחלק מתהליך הסטת המשך הטיפול לבית החולה צריך לתת גם את הדעת גם על הרחבת היכולות הסיעודיות והשיקומיות בבית המטופל. המדינה צריכה לעודד את הרחבת הפעילות של הקופות בתחומים אלה, בכלל זה מטפלים צמודים, בשעות מסוימות ויותר ממטפל אחד.
 • בטווח הקצר ממליצה הוועדה לתמרץ את הקופות למתן טיפול שיקומי איכותי בבית החולה, הכולל ביקור של בעלי המקצועות הנדרשים: פיזיותרפיסטים ואחרים בתדירות הנדרשת. תמריץ משרד הבריאות צריך להיות גבוה דיו כדי שהקופות יכלילו שירות זה, תוך כדי בקרה שאיכות הטיפול נשמרת ותוצאותיו טובות.
 • ככל ששירותי הרפואה בקהילה יהיו איכותיים יותר ניתן יהיה למנוע אשפוזים. ההשקעה העיקרית בהקשר של מניעת אשפוזים מיותרים היא במיסוד המעטפת לטיפול בחולה הכרוני, ובעיקר במורכב. יש להמשיך לעודד ולתקצב את קופות החולים לפתח שירותים אלה לחולים המורכבים.
 • יש לראות באשפוז במחלקה הפנימית חלק מהטיפול הכוללני ויש חשיבות עצומה בחיזוק הקשר בין רופאי המשפחה שבקהילה לבין רופאי המחלקה הפנימית. הטיפול בנושאים אלה וביצועם באופן מיידי ימנע ימי אשפוז מיותרים וישחרר מיטות רבות במערך המחלקות הפנימיות.
 • כל מחלקה פנימית תצויד במכשיר אולטרסאונד "כף יד" לביצוע בדיקת סונר בתוך המחלקה. יש להכשיר את כל רופאי המחלקה, מתמחים כמומחים לבצע ולפרש את הבדיקות.
 • כל המחלקות הפנימיות יצוידו במנוף להרמת חולים שיאפשר מוביליות נאותה של החולים בלי לפגוע בבריאותם של אנשי הסגל.
 • מומלץ להוציא את המיון מ"הקאפ" באופן קבוע. לייצר מחיר דיפרנציאלי לאשפוז בין קופות החולים לבתי החולים על בסיס העיקרון שקיים בקאפ הנוכחי. לפעול לצעדים משלימים בכל הקשור לכללי ההתחשבנות במוסדות המשך.
 • הוועדה מציעה לשקול מודל תמרוץ לביצוע החלטותיה. עקרונותיו יכללו בין היתר: התקציב שיינתן יובטח לטווח ארוך ותהיה יציבות במודל. המודל ייבנה כך שלאורך השנים יינתן תמרוץ על שיפור במדדים; המדדים יהיו כאלו הנאספים וניתנים לדיווח שוטף בידי בית החולים. גם הפעלת מודל התמרוץ מחייבים תקני כוח אדם ותקציב.

ליצמן: "נעלה את קרנן של המחלקות הפנימיות"

פרופ׳ טור כספא אמר עם הצגת הדו"ח: ״אני מאמין שהתוצאות וההמלצות של הוועדה יכולות להביא מהפך ברפואה הפנימית בישראל. הסמל של הפנימיות כיום היא החולה הזקנה במסדרון. זוהי הזדמנות נדירה לשינוי המצב במחלקות הפנימיות בישראל״.

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, הוסיף: ״בדרך כלל מסקנות של ועדות זה למריחה אבל אנחנו לקחנו ברצינות את הנושא הזה כיוון שהוא ליבת העשייה במערכת הבריאות. פתרון העומסים בפנימיות הוא יעד עליון ואנו מחויבים להגיע אליו. המשרד מתכוון בתוך חמש שנים ליישם את ההמלצות, לעשות מה שצריך שיהיה אשפוז נורמלי בישראל. חלק מהדברים התחלנו כבר לעשות. חלק נתחיל לעשות בקרוב".

ועוד אמר סגן השר: ״המחלקות הפנימיות היו בדרך כלל לא פופולריות, חלק מהרופאים חיפשו את הניתוחים. אני שמח שאנחנו נקדם את הנושא ונעלה את קרנן של המחלקות הפנימיות. כרגע יש ממשלת מעבר, לפני שהכריזו על בחירות היה לי הסכם עם האוצר וראש הממשלה אולם אחרי שהכריזו על הבחירות, הדברים נעצרו. אני מקווה שנוכל לחזור על הסיכומים שהושגו אחרי הבחירות".

מנכ"ל המשרד בר סימן טוב אמר: ״מערכת הבריאות היא כזאת שאי אפשר להגיע בה להסכמה מלאה על אף אדם. פרופ׳ טור כספא הוא אדם שיש עליו הסכמה מקיר לקיר. הגישו לנו עתה המלצות שהן תוצר שאנחנו מכירים ומחויבים ליישם אותו. בתוך חמש שנים לא יהיה אשפוז במסדרונות". עוד הודיע המנכ"ל ש"יצא כבר מבחן תמיכה לאשפוז המשכי, וזה ישחרר את הפקק בפנימיות. גם כוח אדם סיעודי הוא מדיד ויישומי - מבחינת המשרד. נצליח לעמוד במשימה הזאת באמצעות התגייסות של כולם״.

פרופ׳ אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית אמר בתגובה: "הדו"ח הוא בגדר תמרור ומגדלור כיצד מחלקה פנימית אמורה להיראות במדינת ישראל". הוא הודה לצוות על העבודה ועל השיח שנוצר בדיונים אלה וציין כי "חשוב שיימשך״.

נושאים קשורים:  מחלקות פנימות,  פרופ' רן טור-כספא,  סגן שר הבריאות יעקב ליצמן,  מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב,  פרופ' אבישי אליס,  חדשות,  אשפוז במסדרון
תגובות
אנונימי/ת
11.07.2019, 16:11

"כל מחלקה תצויד באולטרסאונד כף יד"? כל מחלקה? המכשיר צריך להיות בכיס של כל רופא קלינאי, בבתי החולים ובקהילה. מבחינתי, תוך 5 שנים קלינאי שאין לו מכשיר כזה בכיס והוא לא מיומן בשימוש בו, צריך להשעות את רישיונו. המכשיר הזה הוא הסטטוסקופ החדש.

אנונימי/ת
12.07.2019, 10:08

חזון אחרית הימים? צריך תקציב, ובינתיים מודיעים לציבור שיהיה ׳קיצוץ רוחבי׳ בגלל הבור התקציבי, משמע, יקצצו גם מכבשת הרש. מקווה להתבדות ושמשהו מהחזון המרהיב הזה ייתגשם במציאות.

12.07.2019, 22:33

כמה אמת ועצב יש בדבריך

אנונימי/ת
12.07.2019, 10:13

הבטחותיו של כבוד הרב ליצמן הן כמו הבטחות שנכתבות על בלוק קרח במדבר סהרה... לא הייתי סומך על מילה שיוצאת לו מן הפה...

אנונימי/ת
12.07.2019, 16:02

מסכים לחלוטין לכל מילה
אין למנהלים למעלה שום מושג מה קורה למטה...

אנונימי/ת
12.07.2019, 11:05

איך אומרים במגזר: בעזרת השם. תתפללו חזק וזה יקרה. הדיקטטור של צפון קוריאה יותר אמין

אנונימי/ת
12.07.2019, 11:35

בדיחה גרועה, כותרת הזויה ומציאות חיים אמיתית שתישאר עגומה.

12.07.2019, 11:36

נולדתם אתמול?

12.07.2019, 11:58

חזון אחרית הימים! אמן כן יהי רצון
תכנית רצינית שיכולה לחולל מהפיכה אמיתית ברפואה בכלל בארץ
מקווה מאוד שזה לא תעתוע

12.07.2019, 22:34

צר לי ידידי, זה תעתוע!

15.07.2019, 11:31

מי שמאמין לשר הבריאות, לסגנו ולמנכ"ל משרדו ש...י...קום...
רוני, לא מאמין שקמת....

אנונימי/ת
12.07.2019, 12:41

תוך 5 שנים ליצמן יישב בכלא. זאת קביעה הרבה יותר סבירה ומציאותית .

אנונימי/ת
12.07.2019, 13:04

נהדר, אבל לא בודדו ושכחו גורם עיקרי - מדינת ישראל. כל ההבטחות והתכניות במקום שאי אפשר לגזור סרטים עכשיו ומיד, כתובות על קרח, בעיצומו של קיץ.
היה צריך דוח כזה? הבעיה לא היתה היתה ידועה! מזה שנים?
עכשיו יבנו עוד מגירה לדו״ח הנוכחי...

הצהרות המדינה והבטחות ליצמן הן כנראה חלק מחזון אחרית הימים. אולי גם תחית המתים והגעתו של המשיח. אשרי המאמין.
המפתיע שרופאים מוכנים לבלוע הפיתיון ולהמשיך להרוג חולים ולפגוע בהם עוד 5 שנים נוספות.
ידידי הרופאים תתעוררו. אין לכם מנדט להמשיך לפגוע בחולים עוד 5 שנים ולא רק בחולים, אלא גם ברופאים שלכם. אז לא להיות פתאים ולא לבלוע הבטחות מזהב אלא לפעול עכשיו, מיד, כדי שתקבלו כבר עכשיו מיטות, תקנים, סיעוד, מחלקות ומבנים. תקנים למיטות וסיעוד מהיום - מחר ובהמשך עוד ועוד. כול מי שלא עושה מעשים מעכשיו, חוטא לתפקידו כמנהל.

אנונימי/ת
12.07.2019, 14:23

דברים נכונים מאוד ואמיצים מאוד.בושת הרופאים.

אנונימי/ת
12.07.2019, 18:49

איך בדיוק דבריו אמיצים כשהוא בכלל פנסיונר? זו חכמה מאוד קטנה במצב הזה להגיד לאנשים מה צריך לעשות

אנונימי/ת
12.07.2019, 19:56

האומץ והיושרה אצל רופאים גדלים פי 100 בגיל הפנסיה שהוא גיל התבונה. עובדה .
יש לתת לפנסיונרים להוביל את הרפורמות הנחוצות במערכת הבריאות.

אנונימי/ת
12.07.2019, 22:39

יאללה, לנגמ"שים!

אנונימי/ת
13.07.2019, 18:11

פנסיה זה לא עניין של גיל התבונה. זה עניין של גיל בו אתה יכול להרשות לעצמך להגיד מה שבא לך בלי לשאת בתוצאות. זה הכל

אנונימי/ת
12.07.2019, 16:01

רק לצחוק על הכתבה הארוכה הזו
קראתי רק את הכותרת ותו לא
למה? אני בא מתוך המערכת ( אח בפנימית ) ב 32 שנה האחרונות ומתך ניסיוני הרב אין סיכוי לשיפור הפרוזדורים וכולי.. אלא לבנות מוסדות רפואיים נוספים בכל הארץ כך שהאוכלוסיה הקשישה ההולכת ומתעצמת יוכלו להבריא בתנאים נוחים ולא בתנאים מחפירים כיום בשנת 2019 !!!
כל ניסיון לפתרונות אחרים נידון לכישלון נמרץ
בברכה
הכותב בעילום שם

כל זמן שהצמד כחלון/ליצמן במשרד האוצר והבריאות, הדבר היחיד שיזוז הוא רפורמות חדשות לטובת ילדי קהילת גור. ראה לעיל רפורמת רפואת שיניים לילדים.

לצערי עדיין זוכה סגן השר לכותרות חרות משמעות.
הוא ומנכ'ל חסרי כל הבנה בתחום חשיבות תכנון ארוך טווח של הבריאות הממלכתית ו
גאולת המערכת תתכן רק בתנאי בלעדי שבממשלה הבאה לא תהיה לו דריסת רגל במשרד הבריאות.
שבת שלום, פרופ' תיאו דב גולן.

אנונימי/ת
13.07.2019, 09:52

אתה צודק מאוד דב , מקומו היחיד של ליצמן בבית עם תחנה בכלא קודם כל.
בר סימן טוב הוא עבריין בשרות הציבורי שהורס את מערכת הבריאות ופוגע בבריאות הציבור. בעוד חודשיים בעזרת האל והבוחר ניפטר משני הנ"ל.

אנונימי/ת
13.07.2019, 07:26

כמנהל מחלקה פנימית לשעבר בבית חולים גדול בארץ יכול לציין שבשנות 2000 לחמתי עבור 2 חולים בחדר ופרוזדור "סטרילי" כל ההנהלה צחקה ממני. כפי שהוצג התוכנית כאן תרשו לי לצחוק עכשיו.

13.07.2019, 12:13

לא יהיה כלום כי האוצר בבסיסו רוצה לחסל את מערכת הבריאות הציבורית. האוצר קודם כל לא מעוניין להוסיף תקנים למסגרות קיימות וודאי וודאי לא יתן להקים מסגרות שיחייבו מתן תקנים. ליצמן ועושי דבריו מדברים גבוהה גבוהה כי מדובר בהבטחות בחירות ופופוליזם נטו. ליצמן לא יוותר על פרוטה לחסידות גור לטובת כלל עם ישראל.

13.07.2019, 13:45

בהמשך לדבריי ולדברי ידידי ישראל אייליג. עצוב וחובבני שמנהלי המחלקות הפנימיות יראו כהישג אמירות של וועדה, איטליגנטיות ונכונות ככל שיהיו. עם זאת הם בהוהלת הר"י צריכים לקחת את עיקרי המסקנות, להופכן לדגל ולצאת למאבק אמיתי ומתמשך עד לקבלה בפועל של התקציבים הבינוי והתקנים. זה צריך לעשות כאן ועכשיו ולא יזיק להר"י לחזור ןלהוביל מאבק אמיתי למען הרפואה הציבורית בישראל. הכותב היה יו"ר ארגון רופאי המדינה וסגן ומ"מ יו"ר הר"י.

אנונימי/ת
13.07.2019, 15:17

בהחלט. אך רק מחאה כוללת של רוב הרופאים חברי הר"י
תגרום להסתדרות רופאי ישראל להילחם באמת.
זאת האמת המרה !

אנונימי/ת
13.07.2019, 19:07

אין סוף ועדות עבדו ואין סוף דו"חות מחממים את המגירות של משרדי הממשלה. הרבה מילים יפות נאמרו וכולם היו שמחים ומרוצים ביום פרסום הדו"ח. הכל מתפוגג ביום שאחרי. לא נראה לי, לצערי הרב, שגורלו של הדו"ח הזה יהיה שונה.

אנונימי/ת
14.07.2019, 10:58

אחיות פנימיות לא ישקיעו בללמוד קורס על בסיסי בשביל לעבוד בסופו של דבר ביחידה לטיפול מוגבר...
למה על בסיסי באונקולוגיה תופס בשביל לעבוד ביחידה? הדבר יגרום לאשפוז של חולים אונקולוגים לצורך טיפולים כימו' במחלקה פנימית באופן קבוע!!! סיכון חולה באופן מיותר לחלוטין!!!

אחות פנימית

ההמלצות אכן עשויות, אם יתממשו, לתקן את מרבית המצוקה של המחלקות הפנימיות.
אולם, יישום ההמלצות יעלה את עלות האשפוז במחלקות והן תהיינה הפסדיות עוד יותר משהן כיום.
לכן, יישום מלא או חלקי של ההמלצות ,חייב להיות מלווה בעליה משמעותית בתעריף יום אשפוז במחלקה הפנימית.
העלאת התעריף חייבת להקדים את יישום ההמלצות כדי שלבתי החלים יהיו אמצעים לשדרג את המחלקות בהתאם לקווים המנחים של דו"ח הוועדה.

אנונימי/ת
14.07.2019, 12:10

עוד פעם אתה זורה חול בעיניים ומתנהל בניגוד ענינים , רביד ?? נמאס ממך .

אנונימי/ת
15.07.2019, 00:22

צודק מאד
נמאס מפרופסור רביד
עשיר כקורח ....עם תגובה אינפנטילית לחלוטין

15.07.2019, 09:00

אני אחות מוסמכת בבית חולים איכילוב במחלקה פנימית.אני רואה שמיחודש לחודש המצב רק מדרדר.היום סיימתי משמרת לילה עם 7 חולים בפרוזדור.שבתוכם 7 חולים סיעודיים עם פצעי לחץ וקטטר .חולים בני90.המחלקה עם תפוסה של 35 חולים היינו41

16.07.2019, 11:35

איך זה יעשה עם ה-"בור התקציבי"? לדעתי, בלתי אפשרי.