מחקרים

שימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח מוביל לתוצאים ירודים במקרים של דלקת ריאות שנרכשה בקהילה

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שמטרתו הייתה לבחון האם יש קשר בין שימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח לטיפול בדלקת ריאות לבין עליה בתמותה, במשך האשפוז, בעלויות ובזיהומים משניים

בדיקת חיידקים עם אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)
בדיקת חיידקים עם אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)

החוקרים בדקו האם שימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח קשורה לתוצאים ירודים אצל מטופלים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה לאחר התאמה לגורמים מערפלים.

מדובר במחקר עוקבה תצפיתי רטרוספקטיבי שכלל 1,995 מבוגרים עם דלקת ריאות שפנו לחדר במיון באחד מארבעה בתי חולים בארה"ב. החוקרים השתמשו ברגרסיה רב משתנית על מנת לבחון את ההשפעה של אנטיביוטיקה רחבת טווח על תמותה תוך 30 ימים, משך האשפוז, עלויות וזיהומי קלוסטרידיום דיפיסיל (CDI - Clostridioides difficile).

על מנת להתייחס להטיית ההתוויה, החוקרים פיתחו ציון נטייה (Propensity score) תוך שימוש במודלים לינאריים כללים מעורבים רב שלביים וביצעו IPTWי(inverse-probability of treatment weighting) על מנת להעריך את השפעת הטיפול הממוצעת בקרב המטופלים. בנוסף, החוקרים סקרו באופן ידני מדגם של מקרי תמותה כתוצאה מתופעות לוואי הקשורות לטיפול עם האנטיביוטיקה.

מתוך המטופלים שנכללו במחקר, 39.7% קיבלו אנטיביוטיקה רחבת טווח, אך רק ב-3% מהמקרים נמצאו פתוגנים עמידים לתרופות. תוצאות המחקר הראו קשר בין אנטיביוטיקה רחבת טווח לבין עליה בתמותה גם במודל הרב משתני הלא משוקלל (יחס הסיכויים: 3.8 ; רווח בר סמך 95%: 2.5-5.9 ; p< 0.001) וגם בניתוח IPTW (יחס הסיכויים 4.6 ; רווח בר סמך 95%: 2.9-7.5 ; p< 0.001).

החוקרים הראו באמצעות שני סוגי הניתוחים כי שימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח קשור גם למשך אשפוז ארוך יותר, עלויות גבוהות יותר ויותר CDI. כמו כן, נמצא כי דלקת ריאות שנרכשה במוסדות רפואיים לא קשור לתמותה באופן שהוא בלתי תלוי בשימוש באנטיביוטיקה רחבת טווח. בנוסף, החוקרים זיהו באמצעות הסקירה הידנית כי 17.5% ממקרי התמותה היו קשורה לתופעות לוואי של הטיפול האנטיביוטי.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי ככל הנראה יש קשר בין אנטיביוטיקות רחבות טווח לבין תמותה מוגברת ותוצאים ירודים במקרים של דלקת ריאות שנרכשה בקהילה.

מקור: 

Webb, B.J. et al. (2019) European Respiratory Journal 54.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  אנטיביוטיקה רחבת טווח,  תוצאים,  תמותה
תגובות