סיגריות

סיגריות אלקטרוניות ממכרות יותר מסיגריות רגילות  

מחקר חדש בצעירים בעלי השכלה גבוהה מצא שסיגריות אלקטרוניות ממכרות יותר מסיגריות מסורתיות

"החלופה של סיגריה אלקטרונית אינה נטולת סיכונים, אבל האלטרנטיבה של שימוש בטבק בוער גרועה בהרבה". (צילום: אילוסטרציה)

סיגריות אלקטרוניות משווקות ע"י חברות מסחריות, לעתים קרובות, כפחות ממכרות מאשר הסיגריות המסורתיות. קבוצת מחקר מקטוביץ שבפולין ערכה השוואה של דפוסי השימוש בסיגריות אלקטרוניות תוך בחינת התלות בניקוטין בקרב מעשני סיגריות מסורתיות וסיגריות אלקטרוניות בקבוצת צעירים משכילים.

מתוך דגימת מחקר של 3,002 צעירים בריאים, החוקרים כללו קבוצה מייצגת של 30 מעשני סיגריות מסורתיות, 30 משתמשים בלעדיים בסיגריות אלקטרוניות ו-30 משתמשים כפולים (סיגריות מסורתיות ואלקטרוניות).

החוקרים השתמשו בשאלון בן 25 פריטים לאיסוף מידע הקשור לדפוסים ולגישות לשימוש בסיגריות מסורתיות ובסיגריות אלקטרוניות. מבחן Fagerström לתלות בניקוטין (FTND) והגרסה המותאמת שלו לסיגריות אלקטרוניות שימשו לכימות התלות בניקוטין בכל אחת מהקבוצות.

רמות התלות בניקוטין שנמדדו ב-FTND היו גבוהות פי שניים בקרב משתמשי סיגריה אלקטרונית (ממוצע של 3.5) בהשוואה למעשני טבק מסורתיים (ממוצע 1.6, p<0.001).

באופן דומה, בקרב משתמשים כפולים, רמות התלות בניקוטין היו גבוהות יותר כאשר השתמשו בסיגריה אלקטרונית (ממוצע 4.7) בהשוואה לשימוש בסיגריות מסורתיות (ממוצע 3.2, p = 0.03).

לא נמצאו הבדלים מובהקים (p>0.05) בין קבוצת משתמשי סיגריות אלקטרוניות בלבד לבין משתמשים כפולים מבחינת הרגלים והתנהגויות הקשורות לשימוש בסיגריות אלקטרוניות.

החוקרים מסכמים שהממצאים מראים כי סיגריות אלקטרוניות יכולות להיות בעלות פוטנציאל ממכר גבוה יותר מאשר סיגריות מסורתיות בקרב צעירים.

מקור:

Jankowski, Mateusz, Marek Krzystanek, Jan Eugeniusz Zejda, Paulina Majek, Jakub Lubanski, Joshua Allan Lawson, and Grzegorz Brozek. "E-Cigarettes are More Addictive than Traditional Cigarettes—A Study in Highly Educated Young People." International Journal of Environmental Research and Public Health 16, no. 13 (2019): 2279.

נושאים קשורים:  סיגריות,  סיגריות אלקטרוניות,  ניקוטין,  מחקרים,  התמכרות
תגובות