חסימת דרכי אוויר

האם ישנו קשר בין גיל מבוגר ועודף משקל לבין החמרה בחסימת דרכי האוויר בתגובה למטכולין בחולי אסתמה?

ע"י שימוש בנתונים מחמישה מחקרים על חולי אסתמה, החוקרים מצאו שישנו קשר בין עודף משקל וגיל מבוגר לבין חסימת דרכי האוויר והסיקו כי יש חשיבות מכרעת במניעתה

06.07.2019, 14:11
שימוש במשאף לטיפול באסתמה. אילוסטרציה

הירידה בנפח נשיפה מאומצת בשנייה הראשונה (FEV1 - Forced Expiratory Volume in one second) בתגובה לתגר מטכולין בחולי אסתמה, עשויה לשקף שני מרכיבים: הראשון – מידת ההיצרות של דרכי האוויר, המוערכת על ידי השינוי ביחס בין נפח נשיפה מאומצת בשנייה הראשונה (FEV1) לבין נפח נשיפה מקסימלית (FVC – Forced Vital Capacity). המרכיב השני הוא מידת חסימת דרכי האוויר, המוערכת על ידי השינוי ב-FVC.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את מידת חסימת דרכי האוויר ומידת היותה גורם מכריע בתגובה לתגר מטכולין, בקרב קבוצת מדגם גדולה של חולי אסתמה, המשתתפים במחקרים הנערכים על ידי איגוד הריאות האמריקני והמרכז למחקר קליני של דרכי האוויר (American Lung Association‐Airways Clinical Research Centers – ALA-ACRC). החוקרים השתמשו בנתונים מחמישה מחקרים שנערכו על ידי ALA-ACRC, בהם נעשה שימוש בתגר מטכולין כדי לקבוע אינדקס חסימה – המוגדר כהשפעת מידת חסימת דרכי האוויר על הירידה ב-FEV1, וחושב באמצעות היחס %ΔFVC/%ΔFEV1. מתוצאות המחקר עולה כי בקרב 936 משתתפים חולי אסתמה, אינדקס החסימה החציוני היה 0.67, בעוד שאינדקס החסימה באוכלוסייה בריאה הוא 0.54. אינדקס חסימה גבוה יותר נמצא כקשור לגיל מבוגר יותר (הוגדרו הפרשים של 10 שנים) – 0.04 רווח בר-סמך 95% = 0.02-0.05, מובהקות התוצאה (P)י< 0.005. כמו כן, אינדקס חסימה גבוה יותר נמצא כקשור לעודף משקל – 0.07 רווח בר-סמך 95% = 0.03-0.10, מובהקות התוצאה (P)י< 0.001. לא נמצא קשר בין אינדקס החסימה לבין מידת איזון האסתמה.

מסקנת החוקרים הייתה שממצאי המחקר מאששים את הטענה שחסימת דרכי אוויר בתגובה לתגר מטכולין מתרחשת בקרב אוכלוסייה גדולה ומגוונת של מטופלים עם אסתמה. כמו כן, עלייה בחסימת דרכי האוויר מקושרת לגיל מבוגר ולעודף משקל. ממצאים אלו מרמזים ששיטות טיפול המיועדות למניעת חסימת דרכי האוויר חשובות במיוחד בחולים עם אינדקס חסימה גבוה.

מקור: 

Kaminsky, D. Chapman, D. et al. (2019) Respirology. https://doi.org/10.1111/resp.13496

נושאים קשורים:  חסימת דרכי אוויר,  תגובתיות יתר של דרכי האוויר,  אסתמה,  מטכולין,  עודף משקל,  מחקרים
תגובות