מחקרים

מחלת "שתל נגד המאכסן" לאחר תרומת מח עצם

החוקרים מסכמים כי יש לשקול פרופילקסיס למחלת "שתל נגד מאכסן" במטופלים עם SCID המקבלים השתלת מוח עצם המטופייטית מתורם שהינו אחא

איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה
איסוף תאי מח עצם. אילוסטרציה

אחד הגורמים המגבילים הצלחה של השתלת תאי גזע המטופוייטיים (HSCT) הינה מחלת "שתל נגד המאכסן" (GVHD). הקווים המנחים של ה-EBMT וה-ESID עבור HSCT במטופלים עם severe combined immunodeficiencyי(SCID) לא ממליצים על פרופילקסיס ל-GVHD כאשר מתקבלת תרומה מאחא שנמצא מתאים.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הסיכון ל-GVHD בהשתלת תאי גזע המטופוייטיים מאחא מתאים לעומת קרוב משפחה מתאים. המחקר בוצע באופן רטרוספקטיבי בהשתתפות מטופלים שעברו HSCT בין השנים 1993-2013.

במחקר השתתפו 145 מטופלים עם SCID אשר עברו 152 HSCT. מתוכם, 54% קיבלו פרופילקסיס כנגד GVHD.יGVHD התרחשה ב-48 מטופלים מתוך 145 (31.5%). מתוך ה-48, 42% קיבלו פרופילקסיס ו-58% לא קיבלו פרופילקסיס (p=0.022).יGVHD חריפה התרחשה יותר בקרב מטופלים שעברו השתלה מאחא לעומת אלו שעברו השתלה מקרוב משפחה אך ממצא זה לא היה מובהק סטטיסטית (30.8% לעומת 18.8%, p=0.17). בנוסף, בוצעה בחינה של היארעות GVHD לפי תקופות זמן: בין השנים 1993-2003 בוצעו 48 השתלות כאשר מתוכן 43 היו מאחא וחמש מקרוב משפחה. כלל המטופלים קיבלו פרופילקסיס ל-GVHD. בין השנים 2004-2013, בוצעו 104 השתלות כאשר 77 מתוכן היו מאחא ו-27 מקרוב משפחה. פרופילקסיס ניתן ל-22.1% מקבוצת האחאים ו-63% מקבוצת קרובי המשפחה. שיעור ה-GVHD היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת האחאים (40.2%) לעומת קבוצת קרובי המשפחה (18.5%; p=0.041).

החוקרים מסכמים כי יש לשקול פרופילקסיס ל-GVHD במטופלים עם SCID המקבלים השתלת מח עצם המטופייטית מתורם שהינו אחא.

מקור: 

Al-Saud, B. et al. (2019) Journal of Clinical Immunology. 39(4), 414

נושאים קשורים:  מחקרים,  חסר חיסוני ראשוני,  חסר חיסוני משולב קשה,  השתלת תאי גזע המטופוייטיים,  מחלת שתל נגד המאכסן
תגובות