אוטואימוניות

מוטציה חדשה הקשורה בחסרים אימוניים וביטוי לא תקין של קולטן תאי T

החוקרים איתרו שני מטופלים עם מוטציה הומוזיגוטית, רצסיבית אוטוזמלית ב-MALT1 המובילה לפנוטיפ הכולל זיהומים חוזרים, לימפאדנופתיה, דרמטיטיס ואוטואימוניות

מוטציה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

MALT1י(mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma-translocation gene 1) הינו חלבון איתות תוך-תאי אשר משפעל את NFkB והינו שחקן מפתח בתגובה החיסונית המולדת והנרכשת. נכון להיום, מוטציות ב-MALT1 נמצאו כגורמות לחסרים אימוניים בשישה אנשים בלבד. מטרת מחקר זה הייתה לספק תובנות קליניות ואימונולוגיות משני מטופלים שאובחנו עם תסמונת חסר חיסוני הקשורה במוטציה חדשה ב-MALT1.

המטופלים הינם שני בני דודים עם חשד לחסר אימוני משולב אשר עברו הערכה גנטית ואימונולוגית ובכלל זה איפיון פנוטיפ לימפוציטי, הפעלה לימפוציטית על ידי מיטוגן וריצוף הדור הבא של T cell receptor gamma chain. ריצוף אקסום מלא בוצע על מנת לזהות את הפגם הגנטי הגורם לחסר החיסוני.

הממצאים הקליניים כללו זיהומים חוזרים, failure to thrive, לימפאדנופתיה, דרמטיטיס ואוטואימוניות. הבירור האימוני הדגים לימפוציטוזיס, רמות נמוכות-תקינות של אימונוגלובולינים, העדר תאי T רגולטוריים וכמות נמוכה של תאי Th17. תגובה פרופילרטיבית תקינה הודגמה לאחר מתן פיטוהמגלוטינין ו-IL-2 אך פחתה עם anti-CD3. הרפרטואר של T cell receptor gamma chain הדגים שונות עם דפוס הרחבה קלונלית. אנליזה גנטית זיהתה מוטציית missense c.1799T>A; p. I600N הומוזיגוטית, רציסיבית אוטוזומלית ב-MALT1. ביטוי חלבון MALT1 פחת באופן בולט ו-in-vitro הייצור של IL-2 ואיתות NFkB פחת משמעותית.

החוקרים מסכמים כי שני מטופלים עם מוטציה חדשה ב-MALT1 מתייצגים עם סימנים של חוסר חיסוני והינם בעלי רפרטואר לא תקין של קולטן תאי T. ממצאים אלו מחזקים את הקשר בין חוסר ב-MALT1 וחוסר אימוני משולב. יש צורך באבחנה מוקדמת של מצב זה וטיפול מוקדם על ידי השתלת תאי גזע המטופוייטיים.

מקור: 

Frizinsky, S. et al. (2019) Journal of Clinical Immunology. 39(4), 401

נושאים קשורים:  אוטואימוניות,  חוסר חיסוני משולב,  תאי T רגולטוריים,  רפרטואר קולטן תאי T,  מחקרים
תגובות