לידה מוקדמת

לידה טרם המועד והסיכון למחלת כליות כרונית בילדות ובמהלך החיים הבוגרים

לידה טרם המועד ולידה במועד בשבועות 37-38 היוו גורמי סיכון חזקים להתפתחות של אי ספיקת כליות כרונית בין תקופת הילדות עד לתקופת הבגרות המוקדמת. אנשים שנולדו בלידה מוקדמת זקוקים למעקב ארוך טווח לטובת שימור התפקוד הכלייתי לאורך חייהם

26.06.2019, 10:03

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין לידה טרם המועד (מוקדם משבוע 37 להריון) והסיכון לאי ספיקת כליות כרונית בזמן הילדות ועד תחילת החיים הבוגרים.

המחקר התבצע כמחקר עוקבה לאומי בשוודיה וכלל מידע על 4,186,615 לידות של עוברים יחידים חיים בשוודיה בין 1973-2014. החשיפה שנבדקה הייתה גיל ההריון בלידה כפי שזוהה לפי רשומות לידה במאגר הלידה השוודי.

התוצאים העיקריים שנמדדו היו אי ספיקת כליות כרונית, שזוהתה כאבחנה בקהילה ובבתי חולים עד ל-2015 (כאשר גיל הנבדקים לא עבר את 43). רגרסיה מסוג COX בדקה את הקשר בין גיל ההריון בלידה לבין הסיכון לאי ספיקת כליות כרונית תוך כדי תקנון לערפלנים אפשריים. בנוסף, ניתוח מידע לגבי אחים העריך את ההשפעה של מאפיינים בלתי נמדדים משפחתיים (גנטיים וסביבתיים).

4,305 (0.1%) מהנבדקים במחקר העוקבה היו בעלי אבחנה של אי ספיקת כליות כרונית במהלך 87 מיליון שנות אדם במעקב. לידה טרם המועד ולידה לפני שבוע 28 היו קשורים בסיכון של כמעט פי 2 ופי 3, בהתאמה, לאי ספיקת כליות כרונית. (יחס סיכונים מתוקנן 1.94, רווח בר-סמך 95%: 1.74-2.16, p<0.001; יחס סיכונים מתוקנן 3.01, רווח בר-סמך 95%: 1.67-5.45, p<0.001). סיכון מוגבר נצפה אפילו בקרב נבדקים שנולדו בלידה מוקדמת במועד (שבועות 37-38) (יחס סיכונים מתוקנן 1.30, רווח בר-סמך 95%: 1.20-1.40, p<0.001). הקשר הכי משמעותי בין לידה מוקדמת ואי ספיקת כליות כרונית נראה בגילאי 0-9 (יחס סיכונים מתוקנן 5.09, רווח בר-סמך 95%: 4.11-6.31, p<0.001) ולאחר מכן נחלש אך נשאר מוגבר בגילאי 10-19 (יחס סיכונים 1.97, רווח בר-סמך 95%: 1.57-2.49, p<0.001) וגילאי 20-43 (יחס סיכונים 1.34, רווח בר-סמך 95%: 1.15-1.57, p<0.001). לידה טרם המועד השפיע על נשים וגברים והחוקרים לא מצאו קשר נוסף לגורמים גנטיים או סביבתיים במשפחות.

מקור: 

Crump C.et al (2019). BMJ 2019; 365;

נושאים קשורים:  לידה מוקדמת,  מחקר עוקבה,  מחקרים,  אי-ספיקת כליות
תגובות