מחקרים

היארעות סוכרת מסוג 2 בגברים המטופלים במעכבי 5-alpha-reductase

סיכון להיארעות סוכרת חדשה מסוג 2 יותר גבוה בגברים עם הגדלה שפירה של הערמונית שנוטלים תרופות המעכבות את האנזים 5-alpha-reductase בהשוואה לגברים שנוטלים Tamsulosin, אך לא היה שונה בין גברים שנטלו Finasteride לעומת Dutasteride

21.06.2019, 17:38
תרופות, גלולות בתפזורת (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההיארעות של סוכרת חדשה מסוג 2 בגברים שמקבלים מעכבי 5-alpha-reductaseי(Dutasteride או Finasteride) במשך תקופה ארוכה לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית. המחקר התבצע כמחקר עוקבה בקרב מאגרי מידע ממוחשבים מאנגליה (UK Clinical Practice Research Datalinkי[CPRD 2003-14]) וטאיוואן (Taiwanese National Health Insurance Research Databaseי[NHIRD 2002-12]).

גברים ממאגר הנתונים CPRD שקיבלו Dutasterideי(8,231 מטופלים), Finasterideי(30,774 מטופלים) או Tamsulosinי(16,270 מטופלים) הוערכו במחקר. התאמת ציון זיקה (ביחס של 2:1; Dutasteride ל-Finasteride או Tamsulosin) הניבו עוקבות בגודל של 2,090, 3,445 ו- 4,018 משתתפים, בהתאמה. במאגר הנתונים NHIRD, מספר המשתתפים הראשוני היה 1,251 (Dutasteride),י4,194 (Finasteride) ו-86,263 (Tamsulosin) שירדו ל-1,251, 2,445 ו-2,502, בהתאמה, לאחר התאמת ציון זיקה.

התוצאים העיקריים במחקר היו היארעות של סוכרת חדשה מסוג 2 שחושבו בעזרת מודל Cox ליחסי סיכונים.

ב-CPRD,י2,081 מקרים חדשים של סוכרת מסוג 2 (368 ב- Dutasteride, י1,207 ב-Finasteride ו-506 ב-Tamsulosin) נרשמו במהלך תקופת מעקב ממוצעת של 5.2 שנים [סטיית תקן 3.1 שנים]. יחס ההיארעות ל-10,000 שנות אדם עמד על 76.2 (רווח בר-סמך 95%: 68.4-84.0) עבור Dutasteride,י76.6 (72.3-80.9) עבור Finasteride ו-60.3 (55.1-65.5) ל-Tamsulosin. הייתה עלייה צנועה בסיכון לסוכרת סוג 2 בנוטלי Dutasteride (יחס סיכונים מתוקנן 1.32, רווח בר-סמך 95%: 1.08-1.61) ו-Finasterideי(1.26, רווח בר-סמך 95%: 1.10-1.45) בהשוואה ל-Tamsulosin. נתונים מ-NHIRD הדגימו ממצאים דומים (יחס סיכונים 1.34, רווח בר-סמך 95%: 1.17-1.54 ל-Dutasteride ו-1.49, עם רווח בר-סמך 95%: 1.38-1.61 ל-Finasteride בהשוואה ל-Tamsulosin). ניתוח המידע לפי ציוני זיקה מותאמים הראה תוצאות דומות.

נדרש ניטור נוסף לגברים שמתחילים טיפול בתרופות אלו, במיוחד עם גברים בעלי גורמי סיכון להיארעות סוכרת מסוג 2.

מקור: 

Wei L. et al (2019). BMJ 2019;365:l1204;

נושאים קשורים:  מחקרים,  הגדלה שפירה של הערמונית,  מחקר עוקבה,  סוכרת סוג 2
תגובות