מחקרים

היעילות של Methotrexate בטיפול ב-Giant Cell Arteritis בעולם האמיתי

במחקר עוקבה זה, הוספת Methotrexate לטיפול בסטרואידים במטופלים הסובלים מדלקת עורקים עם תאי ענק, הפחיתה את שיעורי ההישנות בכמעט פי 2 לעומת מטופלים שנטלו רק סטרואידים

כלי דם (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לקבוע את היעילות של Methotrexateי(MTX) על סיכוי להישנות ולשימוש בסטרואידים במחקר עוקבה גדול של מטופלים הסובלים מדלקת עורקים עם תאי ענק (Giant Cell Arteritis – GCA).

מטופלים שאובחנו עם GCA בין 1998 ל-2013 (לאחר אישוש בעזרת ביופסיה לעורק הרקה או עם עדות רדיוגרפית של דלקת בעורקים הגדולים) גויסו למחקר. כל מטופל עם GCA שטופל ב-MTX (קבוצת המקרים) הותאם למטופל בעל מאפיינים דומים שטופל רק בעזרת סטרואידים (קבוצת הביקורת). המחקר מדד את שיעור ההישנות והצורך בסטרואידים לפני ואחרי התחלת הטיפול ב-MTX ואלו הושוו בין הקבוצות בעזרת יחסי שיעורים.

83 מקרים ו-83 מקרי ביקורת נכנסו למחקר ועברו השוואה. לא היו הבדלים משמעותיים בגיל, מאפיינים דמוגרפיים, נתונים מעבדתיים, מאפייני מחלה או מינוני טיפול התחלתיים בפרדינזון בין הקבוצות. הזמן החציוני [ובסוגריים מרובעים הטווח הבין-רבעוני] מרגע האבחנה ועד לתחילת הטיפול ב-MTX עמד על 39 [13-80] שבועות והמינון ההתחלתי החציוני עמד על 13.5 [10-15] מ"ג/שבוע. יחסי השיעורים להשנות לאחר תחילת הטיפול היו נמוכים באופן משמעותי בקרב קבוצת המקרים (יחס השיעורים 0.32, רווח בר-סמך 95%: 0.24-0.41) ובקבוצת הביקורת (יחס השיעורים 0.60, רווח בר-סמך 95%: 0.43-0.86). הירידה בשיעור ההישנויות הייתה משמעותית יותר במטופלים שנטלו MTX בהשוואה למטופלים שנטלו סטרואידים בלבד (p=0.004). שיעורי הפסקת הטיפול בסטרואידים לא היו שונים בין הקבוצות.

מקור: 

Koster M.J et al (2019). The Journal of Rheumatology, 46 (5) 501-50;

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עורקים עם תאי ענק,  מחקר עוקבה,  סטרואידים,  השנות
תגובות