סרטן ערמונית

האם צריכת אלכוהול משפיעה על הסיכון לחלות בסרטן ערמונית קטלני?

החוקרים הדגימו כי צריכת אלכוהול במידה מתונה קשורה לירידה בסיכון לחלות בסרטן הערמונית ואף לירידה בסיכון להתקדמות המחלה למחלה גרורתית או קטלנית

צריכת אלכוהול (אילוסטרציה)

כיום לא ידוע האם צריכת אלכוהול קשורה לסיכון לסרטן ערמונית קטלני (גרורתי או סופני). החוקרים בדקו האם צריכת אלכוהול בקרב גברים המצויים בסיכון לסרטן הערמונית קשורה לאבחון של מחלה סופנית והאם צריכת אלכוהול בקרב גברים עם סרטן ערמונית לא גרורתי מקושרת להיווצרות גרורות או תמותה.

מדובר במחקר עוקבה פרוספקטיבי בו החוקרים השתמשו ב-Health Professionals Follow-Up Studyי(1986-2012). האנליזה בנוגע לצריכת אלכוהול בקרב גברים בסיכון לסרטן הערמונית כללה 47,568 גברים בריאים. האנליזה בנוגע לצריכת אלכוהול בקרב גברים עם סרטן ערמונית כללה 5,182 גברים שאובחנו עם סרטן לא גרורתי במהלך תקופת המעקב.

החוקרים בדקו את הקשר בין צריכת אלכוהול כוללת, יין אדום ולבן, בירות וליקרים לבין סרטן ערמונית קטלני ותמותה. בנוסף, החוקרים ביצעו רגרסיית Cox proportional hazards במטרה להעריך את יחס הסיכונים ורווח בר סמך 95%.

תוצאות המחקר חשפו כי מטופלים שצרכו אלכוהול היו בסיכון נמוך יותר לסרטן ערמונית קטלני (צריכת כל סוג אלכוהול בהשוואה לאף צריכה: יחס הסיכונים 0.84, רווח בר סמך 95%: 0.71-0.99), ללא קשר למינון. בנוסף, צריכת אלכוהול כוללת בקרב מטופלים עם סרטן ערמונית לא הראתה קשר להתקדמות למחלה קטלנית (צריכת כל סוג אלכוהול בהשוואה לאף צריכה: יחס הסיכונים 0.99, רווח בר סמך 95%: 0.57-1.72), בזמן שצריכה מתונה של יין אדום נמצאה קשורה לסיכון נמוך יותר (יחס הסיכונים: 0.50, רווח בר סמך 95%: 0.29-0.86; P מגמה= 0.05).

החוקרים מצאו כי צריכה של 15-30 גרם ביום של אלכוהול, בהשוואה לאף צריכה, לאחר אבחון של סרטן ערמונית קשורה לסיכון נמוך לתמותה (יחס הסיכונים 0.71, רווח בר סמך 95%: 0.50-1.00), כמו גם צריכה של יין אדום (יחס הסיכונים 0.74, רווח בר סמך 95%: 0.57-0.97; P מגמה= 0.007).

המסקנות של החוקרים היו כי גברים ללא סרטן שצורכים אלכוהול מצויים בסיכון מעט נמוך יותר לחלות בסרטן ערמונית קטלני בהשוואה לאלה שנמנעים מאלכוהול. בקרב גברים שאובחנו בסרטן ערמונית, צריכה של יין אדום נמצאה קשורה לסיכון נמוך יותר להתקדמות המחלה למחלה קטלנית. הממצאים הללו דורשים מחקרים נוספים אך מספקים ביטחון בנוגע לבטיחות של צריכת אלכוהול במידה מתונה בקרב גברים שאובחנו בסרטן ערמונית.

מקור: 

Downer, M.K. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology 37,11.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  צריכת אלכוהול,  מחלה קטלנית,  יין אדום,  מחקרים
תגובות