מחקרים

האם נשים עם אסתמה זקוקות ליותר טיפולי פוריות?

החוקרים הדגימו כי גם לאחר התייחסות לגורמים מערפלים, נשים עם אסתמה זקוקות ליותר טיפולי פוריות על מנת להיכנס להריון בהשוואה לנשים בעלות מאפיינים דומים אך ללא אסתמה

טיפולי פוריות. אילוסטרציה

אסתמה מקושרת לזמן ממושך יותר לכניסה להריון. המחקר הנוכחי בדק את הקשר האפשרי בין אסתמה לבין הצורך בטיפולי פוריות בקרב נשים עם לידות חי.

במחקר השתתפו נשים מתוכנית ה-MAPי(Management of Asthma during Pregnancy) מבית החולים Hvidovre בדנמרק. כל אחת מהנשים במחקר הותאמה מול שלוש נשים נוספות שילדו בבית החולים. החוקרים השתמשו במידע מרשומות ה-ARTי(Assisted Reproductive Technology) בדנמרק והשוו אותו למידע מרשומות הילודה בדנמרק על מנת לזהות לידות חי. התוצא המרכזי שנבדק היה לידות בעקבות טיפולי פוריות.

המדגם כלל נשים עם אסתמה בהריון (n=932, 'קבוצת המקרה') ונשים ללא אסתמה בהריון (n=2,757, 'קבוצת הבקרה'), כאשר 12% (n=114) ו-8% (n=212) מהן, בהתאמה, עברו טיפולי פוריות (יחס הסיכויים 1.67, רווח בר סמך 95%: 1.32-2.13; p< 0.001). הקשר נותר מובהק סטטיסטית גם לאחר התאמה למערפלים, כולל BMI (יחס הסיכויים 1.31, רווח סמך 95%: 1.00-1.70; p= 0.047).

החוקרים מצאו כי בקרב נשים בגילאי 35 ומעלה, 25% נשים מקבוצת המקרה (n=63) ו-13% נשים מקבוצת הבקרה (n=82) קיבלו טיפולי פוריות (יחס הסיכויים 2.12, רווח בר סמך 95%: 1.47-3.07; p<0.001). ההבדל הסטטיסטי נותר מובהק גם לאחר התאמה למערפלים (יחס הסיכויים 1.65, רווח בר סמך 95%: 1.11-2.46; p=0.013).

החוקרים הסיקו כי היה יחס גבוה יותר של הריונות בעקבות טיפולי פוריות בקרב נשים עם אסתמה בהשוואה לנשים ללא אסתמה, גם בקרב נשים בגילאי 35 ומעלה.

מקור: 

Hansen, A.V. et al. (2019) European Respiratory Journal 53.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  טיפולי פוריות,  לידות חי,  מחקר מקרה-בקרה
תגובות