גרד

נמצא קשר בין תלונות על גרד לבין סוגים מסוימים של סרטן

מחקר חתך זה שבוצע על 16,925 מטופלים בחן את הקשר בין תלונות על גרד לבין מחלות ממאירות מסוגים שונים, וכן בדק האם קיימת שונות בין קבוצות גזע בהקשר הזה

17.06.2019, 11:57

הקשר בין גרד לבין סרטן כבר תואר בכלליות, אך המידע הקיים לגבי סוגים מסוימים של ממאירות והקשר שלהן לגרד הינו מוגבל. במחקר זה ניסוי החוקרים לאפיין את הקשר בין גרד לבין סוגי סרטן שונים, וכן לבדוק האם קיימת שונות בעניין זה לפי קבוצות גזע.

במחקר חתך זה נכללו מטופלים בגילאי 18 ומעלה שנבדקו במרכז הרפואי ג'ונס הופקינס בין השנים 2013-2017. נערכה השוואה בין מטופלים שהתלוננו על גרד לבין מטופלים ללא תלונה זו. בנוסף, בוצע ריבוד של הנתונים לפי מוצא גזעי.

למטופלים שהתלוננו על גרד הייתה סבירות גבוהה יותר להימצאות של ממאירות כלשהי במקביל, ביחס למטופלים ללא גרד (יחס הסיכויים 5.76, רווח בר-סמך 95%, 5.53-6.00). מחלות ממאירות בהן נמצא הקשר החזק ביותר לגרד היו סרטני הכבד, כיס המרה, דרכי המרה, מערכת הדם והעור. ביחס למטופלים לבנים, למטופלים שחורים היו יותר מחלות ממאירות של הרקמות הרכות, העור ומערכת הדם, ושכיחות נמוכה יותר של סרטני כבד, מערכת הנשימה , מערכת העיכול ומערכת הרבייה הנשית.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

החוקרים ציינו את מגבלות המחקר, שהן קיומו במרכז שלישוני אחד בלבד, וכן אי הכללת אנליזה המביאה בחשבון את הקשר הזמני שבין ממאירות לגרד.

החוקרים הסיקו שגרד מקושר בצורה החזקה ביותר לסרטני כבד, עור ומערכת הדם. למטופלים שחורים עם גרד יש סבירות גבוהה יותר להימצאות של ממאירות בעור, רקמות רכות ומערכת הדם ביחס למטופלים לבנים. בקרב מטופלים לבנים עם גרד, הסבירות המוגברת היא לסרטני כבד, מערכת הנשימה, מערכת העיכול ומערכת הרבייה הנשית.

מקור: 

Larson, VA. et al. (2019). The Journal of the American Academy of Dermatology. 80(4):931-937.

נושאים קשורים:  גרד,  מחלות ממאירות,  מחקרים
תגובות