כולסטרול

הסיכון להתפתחות מחלת לב כלילית במטופלים עם רמות נמוכות של כולסטרול-LDL

מחקר בדק במשך מעקב של 30 שנים, סיכון אבסולוטי להתפתחות מחלת לב כלילית במטופלים עם רמות מאוד נמוכות של כולסטרול-LDL. נמצא כי קיים קשר מסוים בין שינויים ברמות השומנים בדם לבין התפתחות מחלה, בעיקר בגילאים מבוגרים יותר

16.06.2019, 15:32

נכון להיום, לא ברור האם אנשים עם ממוצע מאוד נמוך של כולסטרול-LDL בדם (Low Density lipoprotein, ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה), חווים באמצע החיים סיכון משמעותי למחלת לב כלילית. השערת המחקר הייתה כי מטופלים עם ריכוז כולסטרול-LDL של 80 מ"ג לדצ"ל ומטה בין הגילאים 20-60, לא יפתחו סיכון אבסולוטי משמעותי למחלת לב כלילית, במשך מעקב של 30 שנים.

במחקר זה בוצעה הערכה כמותית והשוואה של הסיכון האבסולוטי במשך 30 שנים, להתפתחות מחלת לב כלילית קטלנית ולא קטלנית. ההערכה בוצעה על ידי שימוש בנתונים מפרויקט Lifetime Risk Pooling. המחקר בוצע עבור קבוצות הגילאים 20-40 ו-40-60. לפי שלוש קבוצות, משתתפים עם ריכוז כולסטרול-LDL של 80 מ"ג לדצ"ל ומטה, ריכוז כולסטרול בין 81-130 מ"ג לדצ"ל וריכוז כולסטרול של מעל 130 מ"ג לדצ"ל. נכללו גם מטופלים אשר לא נטלו תרופות להורדת שומנים בדם ומטופלים ללא מחלת לב כלילית קיימת, טרם התחלת המחקר. ממוצע (Mean) ריכוז כולסטרול-LDL  נלקח מתוך ממוצע (Average) של מספר מדידות (2-5) כולסטרול-LDL שנלקחו בצום. המדידות נלקחו תוך 10 שנים, לפני גיל הבסיס של כל מטופל, בתחילת המחקר. בעזרת אנליזת קפלן-מאייר מותאמת לפי סיכונים מתחרים לתמותה, הוערך הסיכון האבסולוטי במהלך 30 שנים, להתפתחות מחלת לב כלילית. זאת על ידי ריבוד רמות כולסטרול-LDL בדם.

במחקר בוצע מעקב אחר 3,781 גברים ו-4,995 נשים, במהלך משך זמן כולל של 110,431 שנות-אדם. המשתתפים במחקר חוו סך כולל של 778 אירועים. בין המשתתפים שכיחות השימוש בטבק הייתה בין 20-40% ושכיחות יתר לחץ-דם הייתה בין 13-40%. פרופיל גורמי סיכון שאינם קשורים לרמות השומן בדם, נמצאו חיוביים יותר (Favorable) בקבוצות עם רמות כולסטרול-LDL נמוך. בגילאי 20-40, גברים ונשים עם כולסטרול-LDL של 80 מ"ג לדצ"ל ומטה לא חוו סיכון למחלת לב כלילית במהלך 20 ו-25 שנים, בהתאמה. תבנית דומה נצפתה ברמות כולסטרול LDL של 80-130 מ"ג לדצ"ל. בקבוצת הגילאים 40-60, גברים ונשים עם כולסטרול-LDL של 80 מ"ג לדצ"ל ומטה לא חוו כל סיכון למחלת לב כלילית במשך 5 עד 15 שנים, בהתאמה. עם זאת, בשני המינים נצפתה עליה הדרגתית בסיכון, עלייה עד 13.7% (רווח בר-סמך 95%, 1.9-25.4%) בגברים, ועד 5.2% (רווח בר-סמך 95%, 2.0-8.4%) בנשים, במשך מעקב של 30 שנים.

מסקנת המחקר הייתה, כי במשתתפים צעירים עם רמות כולסטרול-LDL של 80 מ"ג לדצ"ל ומטה, היה סיכון מאוד נמוך למחלת לב כלילית במהלך אמצע החיים. גם כאשר קיים נטל של גורמי סיכון משמעותיים. בגיל מבוגר יותר, משתתפים עם כולסטרול-LDL נמוך פיתחו סיכון אבסולוטי מתון למחלת לב כלילית. נתונים אלו מעידים כי שינויים שליליים בשומנים בדם לאורך זמן או גורמים מתווכים אחרים להתפתחות מחלת לב כלילית, משפיעים על קבוצת זו של מטופלים.

מקור: 

Schultz W. et al. (2019) Circulation. 139, AP339

נושאים קשורים:  כולסטרול,  שומנים בדם,  גורמי סיכון למחלת לב,  מחלת לב כלילית,  מחקרים
תגובות