הודעות הוועד

קול קורא לבחירות לוועד המנהל בחברה הישראלית לאיכות ברפואה

הבחירות תערכנה ביום ד' 13.11.2019 במסגרת הכינוס השנתי

בחירות (אילוסטרציה)
בחירות (אילוסטרציה)

לכבוד חברי החברה הישראלית לאיכות ברפואה,

ועדת הבחירות לוועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה, מודיעה בזאת, על קריאה להגשת מועמדות לוועד החברה ולוועדת ביקורת. הבחירות תערכנה ביום ד' 13.11.2019 במסגרת הכינוס השנתי.

  • ועד החברה מורכב מ-15 נציגים: 9 רופאים/ות, 4 אחים/יות, 2 נציגים ממקצועות הבריאות.
  • ועדת ביקורת מונה 3 חברים ותפקידה לבקר את פעילות וועד החברה.

בעלי זכות לבחור ולהיבחר הם: רופאים חברי הר"י, אחים/ות, מקצועות הבריאות האחרים ועובדי מינהל במערכת הבריאות, אשר השתתפו לפחות ב-2 מהכנסים של החברה הישראלית לאיכות ברפואה בשנים 2018-2016 וירשמו במועד ההרשמה המוקדמת לכינוס 2019.

  • לתפקידים של יו"ר/מזכיר/גזבר יוכלו להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.
  • המקבל את מירב הקולות יכהן כיו"ר, והבאים אחריו – כחברי ועד.
  • ועדת הביקורת נבחרת בנפרד בכינוס.

ההרשמה המוקדמת לכינוס הינה דרך אתר החברה. מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד לתאריך 15.9.2019. על המועמדים לשלוח קורות חיים רלבנטיים (דגש על ניסיון בתחום קידום איכות ובטיחות)
באורך של כ-70 מילה בקובץ word ותמונת פספורט בקובץ JPG.

את הצעת המועמדות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת הבאה: today.qmed@Conference2019

נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות (חבר וועד או וועדת ביקורת).
בהתאם למדיניות הר"י ולצורך קיום הליך דמוקרטי מיטבי, במידה ולא יוגשו מספיק מועמדויות לחברי הוועד החברה יוארך המועד להגשת המועמדויות בשבוע נוסף בהתאם להודעה שתישלח לחברים.

בכבוד רב,
חברי ועדת הבחירות

פרופ' חיים ביטרמן
ד"ר ירון מושקט

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות