סוכרת

השפעת הטיפול בטסטוסטרון על התקדמות טרום-סוכרת בגברים עם היפוגונדיזם

החוקרים בחנו האם טיפול עם טסטוסטרון בגברים עם היפוגונדיזם וטרום סוכרת מונע התקדמות לסוכרת סוג 2

10.06.2019, 16:53

במחקר זה שנמשך כשמונה שנים נמצא כי טיפול ממושך עם טסטוסטרון אנדקנואט פר-אנטרלי (נבידו) משפר באופן מובהק סטטיסטית מדדים מטבוליים, מונע התפתחות סוכרת ומוביל לשיעורי תמותה נמוכים יותר.

סוכרת סוג 2 מהווה סיכון משמעותי לבריאות הציבור. טרום סוכרת מייצגת חלון הזדמנויות למניעת התפתחות סוכרת סוג 2. גברים עם סוכרת סוג 2 וטרום סוכרת סובלים לעתים קרובות מרמות טסטוסטרון נמוכות. מאחר שטסטוסטרון משפר שליטה גליקמית בסוכרת סוג 2, החוקרים בחנו האם מתן טסטוסטרון לגברים עם היפוגונדיזם וטרום סוכרת מונע התקדמות טרום סוכרת לסוכרת סוג 2.

במחקר השתתפו 316 גברים עם טרום סוכרת (המוגלובין מסוכרר 5.7-6.4% ורמות טסטוסטרון כוללות השוות או קטנות מ-12.1 ננמול לליטר בשילוב עם תסמינים של היפוגונדיזם. 229 גברים קיבלו נבידו (קבוצת ה-T) ו-87 גברים עם היפוגונדיזם שימשו כקבוצת ביקורת שלא טופלה. מאפיינים מטבוליים ואנטרופומטריים נמדדו פעמיים בשנה במשך שמונה שנים.

החוקרים מצאו כי המוגלובין מסוכרר פחת ב-0.39±0.03% (p<0.0001) בקבוצת ה-T וגבר ב-0.63±0.1% (p<0.0001) בקבוצה שלא טופלה. בקבוצת ה-T,י90% מהמשתתפים השיגו שליטה גליקמית שהוגדרה כהמוגלובין מסוכרר הקטן מ-5.7%.

בקבוצת שלא טופלה, 40.2% התקדמו לסוכרת סוג 2 (המוגלובין מסוכרר הגדול מ-6.5%). טיפול בטסטוסטרון נמצא קשור עם שיפור מובהק סטטיסטית בגלוקוז בצום, יחס טריגליצרידים לכולסטרול HDL, אינדקס טריגליצרידים-גלוקוז, הצטברות תוצרי ליפידים, כולסטרול כולל, LDL,יHDL, כולסטרול שאינו HDL, טריגליצרידים וציון בסולם ה-Aging Male Symptoms. הידרדרות מובהקת סטטיסטית בכל המדדים הללו נצפתה בקבוצת הביקורת.

שיעור התמותה היה 7.4% בקבוצת ה-T ו-16.1% בקבוצה שלא טופלה (p<0.05). היארעות אוטם שריר הלב שאינו קטלני היתה 0.4% בקבוצת ה-T ו-5.7% בקבוצה שלא טופלה (p<0.005).

החוקרים מסכמים כי טיפול ארוך טווח בטסטוסטרון אנדקנואט (נבידו) מונע התקדמות טרום סוכרת לסוכרת בגברים עם היפוגונדיזם ומשפר גליקמיה, שומנים וציון Aging Male Symptoms. לטסטוסטרון אנדקנואט פוטנציאל טיפולי אדיר באוכלוסיית גברים עם טרום סוכרת והיפוגונדיזם.

מקור: 

Yassin, A. et al.  (2019) Diabetes Care. doi:10.2337/dc18-2388/-/DC1

נושאים קשורים:  סוכרת,  טסטוסטרון אנדקנואט,  היפוגונדיזם,  טרום סוכרת,  מחקרים