מחקרים

יעילות סמגלוטייד בהפחתת המוגלובין מסוכרר ומשקל גוף מול תרופות אחרות

אנליזת פוסט-הוק הדגימה: סמגלוטייד מראה עליונות על פני תרופות אחרות בהפחתת המוגלובין מסוכרר ומשקל גוף

04.06.2019, 10:25
סוכרת ומחלות לב (צילום: אילוסטרציה)

סמגלוטייד (אוזמפיק) הינה אנאלוג של GLP-1 המשמשת לטיפול בסוכרת סוג 2 וניתנת פעם בשבוע. במסגרת תכנית המחקרים הבינלאומית, SUSTAIN, הודגם כי סמגלוטייד מראה עליונות על פני מספר תרופות אחרות בהיבט הפחתת המוגלובין מסוכרר ומשקל גוף. אנליזת פוסט-הוק זו השוותה בין שיעור המטופלים שהשיגו ירידה משולבת בערכי סוכר ומשקל גוף עם סמגולטייד לעומת התרופות האחרות שנבדקו.

באנליזה הוכללו 5,119 מטופלים עם סוכרת סוג 2 אשר השתתפו במחקרי ה-SUSTAIN1-6 ו-SUSTAIN-7. המשתתפים קיבלו סמגלוטייד תת עורית (אוזמפיק) במינון 0.5 או 1 מ"ג, אינבו או תרופה השוואתית פעילה (סיטגליפטין במינון 100 מ"ג, אקסנטייד בשחרור מושהה במינון 2.0 מ"ג, אינסולין גלרג'ין או דולגלוטיד במינון 0.75 ו-1 מ"ג). התוצא העיקרי שנבדק היה משלב של הפחתת המוגלובין מסוכרר השווה או גדולה מ-1% וירידה של 5% ומעלה במשקל גוף בסוף הטיפול.

החוקרים מצאו כי שיעור גדול יותר באופן מובהק סטטיסטית של מטופלים שקיבלו סמגלוטייד השיגו את התוצא המשולב (25-38% עבור מינון ה-0.5 מ"ג ו-38-59% עבור מינון ה-1 מ"ג) לעומת התרופות האחרות שנבדקו (2-23%). בנוסף, יותר מטופלים שטופלו עם סמגלוטייד השיגו הפחתה השווה או גדולה מ-1% המוגלובין מסוכרר (58-77% ו-75-83% עבור סמגלוטיד במינון 0.5 ו-1 מ"ג, בהתאמה לעומת 12-68%) וירידה במשקל של 5% ומעלה (37-46%, 45-66% לעומת 4-30%) לעומת התרופות האחרות שנבדקו.

שיעור המטופלים שהשיגו את מטרות המחקר היה גבוה יותר בקבוצות הסמגלוטייד לעומת הקבוצות שטופלו בתרופות אחרות בארבעה מתוך חמישה מחקרים קליניים. סמגלוטייד נסבלה היטב והיתה בעלת פרופיל בטיחות הדומה לאגוניסטים אחרים ל-GLP-1.

החוקרים מסכמים כי יותר מטופלים משיגים הפחתת המוגלובין מסוכרר השווה או גדולה מ-1% וירידה של 5% ומעלה במשקל גוף עם סמגלוטייד (אוזמפיק) הניתנת תת עורית פעם בשבוע לעומת התרופות האחרות שנבדקו במסגרת מחקרי ה-SUSTAIN וההשפעה של סמגלוטייד היתה תלוית מינון.

מקור: 

Rodbard, H.W. et al (2019) Endocrine Practice. DOI:10.4158/EP-2018-0444

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  דולגלוטויד,  יעילות,  בטיחות,  סיטגליפטין,  משקל גוף,  המוגלובין מסוכרר,  אנדוקרינולוגיה וסוכרת,  סמגלוטייד