מחקרים

מחלת לב מולדת במבוגרים מובילה לתמותה קרדיווסקולרית נרחבת

גם כאשר מחלת לב מולדת היא בדרגה נמוכה עד בינונית, עולה הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים ותמותה במבוגרים

04.06.2019, 06:18

מומי לב מבניים עם מורכבות נמוכה, מהווים את רוב מחלות הלב המולדות במבוגרים. הסיכונים והאירועים הקרדיווסקולריים בטווח הארוך והקשר לגורמי הסיכון המקובלים באוכלוסיה זו עדיין אינם מובנים. מטרת מחקר זה היתה להעריך כמותית את הסיכון לאירוע קרדיווסקולרי הקשור עם מומי לב מולדים בעלי מורכבות נמוכה במבוגרים. נכון להיום, סיכון זה אינו נמדד בין גורמי הסיכון המקובלים.

במסגרת המחקר, אלגוריתם עם סיווגים שונים שימש לבחירת המשתתפים. בעזרת אלגוריתם זה  בוצעה חלוקה למשתתפים מבוגרים עם מומי לב מולדים בעלי מורכבות נמוכה ומשתתפים מבוגרים ללא מחלת לב מולדת.

המשתתפים אותרו מבין יותר מ-500,000 בריטיים מתוך מאגר ה"ביו-בנק" הבריטי (UK biobank). אבחנות של מחלות לב מולדות במבוגרים חולקו לתת סוגים, לפי מומים מבודדים במסתם הוותין ופגמים לא מורכבים. אנליזה של זמן-לאירוע (Time-to-event analyses) בוצעה עבור נקודת הסיום הראשונית, אשר כללה סינדרום כלילי חריף קטלני ולא-קטלני, שבץ איסכמי, אי ספיקת לב ופרפור פרוזדורים. נקודת הסיום השניונית המשולבת, כללה אירועים קרדיווסקולריים מג'ורים. זמן המעקב המקסימלי היה 22 שנים, עם איסוף נתונים רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי מה"ביו-בנק" הבריטי.

תוצאות המחקר הדגימו כי זוהו 2,006 מבוגרים עם מחלת לב מולדת עם מורכבות נמוכה ו-497,983 מבוגרים ללא מחלת לב מולדת, במאגרי המידע של ה"ביו-בנק" הבריטי (חציון גיל ההרשמה היה 58 [טווח בין רבעוני 51-63]).

מתוך קבוצת המבוגרים עם מחלת לב מולדת 59% היו גברים, 51% היו מעשנים בעבר או בהווה ו-30% סבלו מהשמנת יתר. כמו כן, 69% היו תחת טיפול או עם אבחנה של יתר לחץ דם, 41% היו תחת טיפול או עם אבחנה של ריבוי שומנים בדם ו-7% היו תחת טיפול או עם אבחנה של סוכרת.

לאחר התאמה של 12 גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים שנמדדו, מחלת לב מולדת במבוגרים נשארה קשורה באופן חזק לנקודת הסיום הראשונית. יחס סיכונים בטווח של מ-2 (רווח בר-סמך 95%, 1.5-2.8, P<0.001) לסינדרום כלילי חריף ועד 13 (רווח בר-סמך 95%, 9.4-18.1, P<0.001) לאי ספיקת לב.

במטופלים מבוגרים שנחשפו למחלת לב מולדת, עם שניים או פחות גורמי סיכון קרדיווסקולריים, נמצא 29% שיעור שכיחות מותאם לפי גיל של אירועים קרדיווסקולריים מג'ורים. זאת בניגוד ל-13% שכיחות במטופלים מבוגרים ללא מחלת לב מולדת, עם חמישה או יותר גורמי סיכון.

מסקנת המחקר היתה כי במטופלים מבוגרים עם מחלת לב מולדת עם מורכבות נמוכה היה נטל גדול יותר של אירועים קרדיווסקולריים בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. עובדה זו לא הובאה בחשבון בבדיקת גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים המקובלים.

ממצאים אלה מדגישים את הצורך במעקב צמוד, במטופלים מבוגרים עם מחלת לב מולדת, בדרגה נמוכה ובינונית. כמו כן, נדרש מחקר נוסף לקביעת הניהול והבנת המכניזם של סיכון קרדיווסקולרי מיוחד הקיים באוכלוסיה גדלה זו של מבוגרים בסיכון גבוה.

מקור: 

Saha P. et al. (2019) Circulation. 139, 1889

נושאים קשורים:  מחלת לב מולדת,  אי ספיקת לב,  מסתם הוותין,  מומי לב,  מומי לב במבוגרים,  חדשות,  מחקרים,  סיכון קרדיווסקולרי
תגובות