קבוצות מיקוד

שימוש בתרופות סדטיביות בטיפול בסוף החיים

החוקרים במחקר זה בדקו את הפרקטיקות הנהוגות כיום בשימוש בתרופות סדטיביות בסוף החיים

28.05.2019, 10:58
תמותה. אילוסטרציה

מחקרים בודדים נעשו עד היום על השיטות הנהוגות בשימוש בתרופות סדטיביות בצורה פליאטיבית. חוקרים מקבוצת "I-CAN-CARE" באנגליה בדקו סוגיה זו בלונדון ע"י שימוש ב- 1) חקירה איכותנית של הבנת הרופאים הפליאטיביים בסוגיה זו, 2) בחינת השימוש בתרופות סדטיביות על פי רישומים מתועדים בתיקי מטופלים ו-3) השוואה בין הממצאים משתי החקירות.

החוקרים ערכו קבוצות מיקוד עם רופאים ואחיות פליאטיביים מנוסים ובמקביל סקרו תיקים רפואיים של מטופלים שנפטרו. בסה"כ, 10 רופאים ו-17 אחיות בכירות בלונדון השתתפו ב-8 קבוצות מיקוד ובמקביל נסקרו ונבדקו 50 תיקי מטופלים שקיבלו תרופות סדציה באופן ממושך בשלב סוף החיים בהוספיס ובבית החולים.

בקבוצות המיקוד התגלה שכל המשתתפים אמרו שהם משתמשים בתרופות סדטיביות בעיקר לניהול חוסר מנוחה ומצוקה. הם סיפרו שבחירת התרופות והמינונים נעשתה בהתאם לצרכיו האישיים של המטופל ובמטרה להשתמש במינון הנמוך ביותר האפשרי שבו המטופל ירגיש "בנוח", "רגוע" ו"שליו". אף אחד מהמשתתפים לא השתמש בכלים תצפיתיים מובנים להעריך את האפקטים הסדטיביים , ולעומת זאת העדיפו להשתמש בתצפית קלינית ושיקול דעת. סקירת התיקים הרפואיים אימתה את הממצאים האיכותניים האלה, עם מינון חציוני המשכי של מידזולם של 10 מ"ג/ 24 שעות (טווח: 0.4-69.5 מ"ג/24 שעות).

החוקרים הסיקו שהפרקטיקות הנהוגות בלונדון תואמות את הנחיות האיחוד האירופאי לטיפול פליאטיבי עבור שימוש בתרופות סדטיביות בסוף החיים, אבל חסרים כרגע מדדים אובייקטיבים לעומק הסדציה. מחקר ההמשך יבדוק את האפשרות וההיתכנות של מדד אובייקטיבי לסדציה בפרקטיקה.

מקור: 

Bella, V. et al. (2019) Palliative Medicine. 33(6), 578

נושאים קשורים:  קבוצות מיקוד,  היפנוזה וסדציה,  תיקים רפואיים,  מידזולם,  אחיות,  טיפול פליאטיבי,  נוחות המטופל,  רופאים,  מחקרים
תגובות