מחקרים

לקויות ומגבלות בטרשת נפוצה שפירה

חוקרים מצאו כי ההגדרות הקיימות לטרשת נפוצה שפירה מפשטות תמונת מחלה מורכבת

26.05.2019, 18:12

מטרת החוקרים הייתה לתאר את המגוון הרחב של ההיבטים הקליניים בטרשת נפוצה שהיא ככל הנראה שפירה, תוך הנחה שעל אף מגבלות מסוימות, ישנה הסתגלות גבוהה למחלה.

החוקרים אספו מידע על כל המטופלים ממאגר הנתונים של מרפאה קהילתית אוניברסיטאית מסוימת. השתתפות במחקר הצולב נקבעה על סמך ציון EDSSי(Expanded Disability Status Scale) של מעל 3.5 ומשך מחלה של 15 שנים או יותר. המאפיינים שנחקרו היו מגבלה פיזית ותפקוד נוירו-פסיכולוגי. בנוסף, נחקרו ההשפעה על הפעילויות ותוצאים מדווחי מטופל (כולל שיתוף פעולה).

החוקרים הכלילו במחקר 125 נבדקים (עם ציון EDSS ממוצע של 2.8; משך מחלה ממוצע: 24 שנים). נמצא כי הפגיעה הקוגניטיבית הייתה מזערית (8%), לעומת עייפות (73%) ודיכאון (46%) שהיו שכיחים יותר. לעומת זאת, נראה כי איכות החיים והפעילויות היום-יומיות של החולים הושפעו באופן מועט. המטופלים הדגימו תמיכה חברתית, יכולות שיתוף פעולה ותחושת עקביות גבוהות, וכל הנ"ל נמצאו כבעלות יכולת חיזוי לתפיסת השפירות של מחלתם. בהתבסס על ציון ה-EDSS בלבד, החוקרים העריכו כי לאחר 15 שנות מחלה, שיעור הטרשת הנפוצה השפירה הינו 23%. במידה והרמה הקוגניטיבית נכללה בהגדרה, נמצא כי שיעור זה ירד ל-16%. עם זאת, החוקרים לא מצאו כי התפקוד הקוגנטיבי מקושר לתוצאים האחרים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ייתכן וההגדרות הקיימות לטרשת נפוצה שפירה למעשה מפשטות תמונת מחלה מורכבת יותר, בה מגבלות שונות ומשאבים אישיים מובילים להשפעה כזאת או אחרת על חיי החולים.

מקור: 

Schaefer, L. M. et al. (2019). Brain and Behavior. https://doi.org/10.1002/brb3.1259

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוגניציה,  טרשת נפוצה שפירה,  פרוגנוזה,  איכות חיים
תגובות