שינה

הגדרה של ישנוניות יתר במהלך היום באוכלוסיה הכללית

תחושת ישנוניות מקושרת טוב יותר לסימפטומים הקשורים בשינה ואיכות חיים מאשר למדד ESS – Sleepiness Scale Epworth. ממצאים ממחקר אפידמיולוגי

עייפות בנהיגה (צילום: אילוסטרציה)

ישנם לא מעט כלי הערכה סובייקטיביים המשמשים למדידת ישנוניות יתר במהלך היום (EDS - excessive daytime sleepiness), אך המדד הנפוץ ביותר הוא מדד ה-ESS. עם זאת, עדיין לא ברור אם מספיק להסתמך על מדד ESS בלבד על מנת להעריך ישנוניות יתר במהלך היום.

מטרת המחקר הייתה להעריך את המאפיינים והשכיחות של ישנוניות יומית בקרב האוכלוסיה הכללית, על ידי שני כלי הערכה שונים – ESS ושאלון השינה הנורדי הבסיסי (BNSQ – Basic Nordic Sleep Questionnaire). משתתפים בגיל 40 ומעלה ענו על שאלות בנושאי ישנוניות, בריאות, סימפטומים הקשורים בשינה ואיכות חיים.

שתי קבוצות הוגדרו כסובלות מישנוניות יומית: אלו שהשיגו ניקוד של 10 ומעלה במדד ה-ESS (עם סיכון גבוה להירדמות במהלך היום) ואלו שדיווחו בשאלון BNSQ על תחושת עייפות וישנוניות במהלך היום לפחות 3 פעמים במהלך השבוע.

למחקר נכנסו 1,338 משתתפים (53% גברים, שיעור היענות – 74.1%), מתוכם 13.1% דיווחו על סיכון גבוה להירדמות במהלך היום, 23.2% דיווחו על תחושת ישנוניות ו-6.4% דיווחו על שניהם.

השכיחות של תסמונת הרגליים העצבניות (RLS – Restless leg syndrome), החזר ושטי לילי והזעות לילה הייתה גבוהה יותר בקרב משתתפים שדיווחו על ישנוניות יומית. למרות זאת, למטופלים שדיווחו על סיכון גבוה להירדמות במהלך היום (ESS>10) מבלי להרגיש ישנוניים במהלך היום, היה פרופיל סימפטומים זהה לאלו שדיווחו שאינם ישנוניים במהלך היום. על כן, דיווח על הירדמות בלבד ללא תחושת ישנוניות במהלך היום לא מעיד על מצב בעייתי של ישנוניות יתר, ונדרשים כלים נוספים למעט מדד ה-ESS על מנת להעריך ישנוניות יתר בקרב קבוצה זו.

מקור: 

Elin H. Thorarinsdottir et al. (2019) Journal of Sleep Research; https://doi.org/10.1111/jsr.12852

נושאים קשורים:  שינה,  שאלון השינה הנורדי הבסיסי,  ישנוניות יומית,  מחקרים
תגובות