מחקרים

רמות החלבון neurofilament light בפלזמה ובנוזל שדרתי, במחקר טרשת נפוצה

חוקרים מצאו כי מדידת ריכוז NFL בנוזל השדרתי הינה רגישה יותר ממדידת ריכוזו בפלזמה

נוזל עמוד השדרה, Cerebrospinal fluid (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים המרכזית הייתה להעריך את רמות החלבון מרכיב האקסונים – Neurofilament light proteinי(NFL) בפלזמה ובנוזל שדרתי, כדרך להערכת התוצא במחקר על תרופות משנות מהלך מחלה בטרשת נפוצה.

החוקרים הכלילו 75 מטופלים עם טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית יציבה, במחקר בשם "Switch-To Rituximab in MS". במהלך המחקר, הנבדקים עברו החלפה של הטיפול לריטוקסימאב, לאחר שכבר קיבלו טיפול קו ראשון בהזרקה. לאחר השינוי, עקבו החוקרים אחרי הנבדקים במשך שנתיים. במחקר המשך, עקבו החוקרים במשך 3 שנים נוספות, אחרי 30 מטופלים שהסכימו לנתינת דגימות נוזל שדרה מרובות. דגימות פלזמה ונוזל שדרתי נאספו מדי שנה במהלך המעקב. ריכוזי ה-NFL נמדדו בבדיקה פנימית, המתבססת על פלטפורמת SIMOA, באמצעות ערכה ביתית. ריכוזי ה-NFL בנוזל השדרתי נמדדו באמצעות שיטת "Sandwich-ELISA".

החוקרים מצאו כי ריכוז ה-NFL הממוצע, הן בפלזמה והן בנוזל השדרתי, היו נמוכים. הירידה ברמות ה-NFL בנוזל השדרתי, הייתה בשיעור של 25% במהלך השנה הראשונה למעקב (מממוצע של 471 (עם סטיית תקן של 393) לכדי ממוצע של 354 (עם סטיית תקן של 174) פיקוגרם/מ"ל; p=0.006). שינוי זה נמצא מובהק סטטיסטית. הירידה המקבילה ב-NFL בפלזמה הייתה בשיעור של 18% (מרמה של 9.73 (עם סטיית תקן של 7.04) לרמה של 7.94 (עם סטיית תקן של 3.10) פיקוגרם/מ"ל; p=0.055). ירידה זו לא הגיעה למובהקות סטטיסטית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רמות NFL בפלזמה הינן פחות רגישות מהרמות בנוזל השדרתי, כדרך להערכת תוצאים בהשוואות בין קבוצות. היות ורמות NFL בפלזמה הן משמעותית פשוטות יותר לאיסוף, שיטה זו נראתה מבטיחה, אך נראה כי נדרשים מחקרים נוספים על מנת לבסס את השימוש בה במחקרים קליניים.

מקור: 

Flon, P. et al. (2019; 139(5); 462-8). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13078

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוזל שדרתי,  מחקר קליני,  טרשת נפוצה,  חלבון NFL,  ריטוקסימאב
תגובות