מחקרים

האם המשטר הטיפולי המקובל בילדים חולי ALL מתאים גם למתבגרים ומבוגרים צעירים? 

מחקר פרוספקטיבי זה בחן האם משטר טיפולי מקובל לילדים הינו בטוח, ישים ויעיל עבור חולי לוקמיה לימפובלסטית אקוטית (ALL) מקבוצת גילאים שהוגדרה כמתבגרים מבוגרים ומבוגרים צעירים

16.05.2019, 17:54
טיפול בסרטן, כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

לפי מחקרים רטרוספקטיביים קודמים, למתבגרים ולמבוגרים צעירים הסובלים מלוקמיה לימפובלסטית אקוטית (ALL) יש שיעורי הישרדות טובים יותר כאשר הם מטופלים עם משטרי טיפול של ילדים במחלה זו, כאשר הם ניתנים על ידי צוותי טיפול המתמחים בילדים.

מטרתו של מחקר פרוספקטיבי זה (מחקר CALGB 10403) הייתה לבחון את הישימות והיעילות של טיפול במתבגרים מבוגרים ומבוגרים צעירים בעלי אבחנה חדשה של ALL,  עם משטר טיפול המותאם לילדים, שניתן על ידי צוות טיפול המתמחה במבוגרים. המחקר עשה שימוש במינונים וחלונות זמן טיפוליים זהים לאלה שבוצעו בקבוצת מחקר קודמת של ילדים אונקולוגיים (מחקר AALL0232).

בין השנים 2007-2012 גויסו 318 מטופלים למחקר. 295 מטופלים עמדו בהגדרות ההכללה וניתן היה להעריך אותם מבחינת תגובה לטיפול. הגיל החציוני היה 24 שנים (טווח 17-39 שנים). הטיפול עם המשטר המותאם לילדים היה בטיחותי - סך שיעור התמותה הקשורה לטיפול היה 3%, ותועדו רק 2 מקרים של תמותה לאחר הפוגה. משך התקופה החציוני של שרידות נטולת אירועים היה 78.1 חודשים (רווח בר-סמך 95%, 41.8 חודשים עד אי הגעה לתמותה). משך זה היה יותר מכפול ביחס לקבוצת ביקורת היסטורית בה המשך היה 30 חודשים (רווח בר-סמך 95%, 22-38 חודשים). שיעור ההישרדות נטולת האירועים למשך 3 שנים היה 59% (רווח בר-סמך 95%, 54% עד 65%). המשך החציוני של הישרדות כוללת היה אי-הגעה לתמותה. השיעור המוערך של הישרדות כוללת ל-3 שנים היה 73% (רווח בר-סמך 95%, 68% עד 78%). גורמי סיכון טרום-טיפוליים שקושרו לתוצאי טיפול גרועים, היו השמנת יתר וקיום ביטוי גנטי דמוי-כרומוזום פילדלפיה (Philadelphia-like gene expression signature).

החוקרים הסיקו שהשימוש במשטר טיפולי המותאם לילדים לצורך טיפול במתבגרים מבוגרים ומבוגרים צעירים (עד גיל 40 שנה) החולים בלוקמיה לימפובלסטית אקוטית, הינו ישים, בטוח ומניב שיעורי שרידות עדיפים על-פני קבוצת ביקורת היסטורית. ניתן לשקול את מחקר CALGB 10403 כתשתית טיפולית מקובלת וחדשה עבור חולי ALL מקבוצת הגילאים שתוארה.

מקור: 

Stock, W. et al. (2019). Blood. 133(14): 1548-1559.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפובלסטית אקוטית,  המטו-אונקולוגיה ילדים
תגובות