כאב עצבי כרוני

תוספת קנאביס רפואי לטיפול קו שני בכאב עצבי כרוני נמצאה כיעילה כלכלית

במחקר זה נבחנה העלות ביחס לתועלת של תוספת קנאביס רפואי למשטרי טיפול תרופתי מקובלים בכאב עצבי היקפי כרוני, על ידי חישוב העלות הממוצעת שלו ביחס לכל שנת חיים איכותית שנוספה   

סקירה שיטתית של מחקרים (מטה-אנליזה) שבוצעה לאחרונה אישרה את התועלת של קנאביס רפואי בטיפול בכאב עצבי כרוני, שהינו מצב מגביל וקשה לטיפול. היות והשימוש בקנאביס רפואי הפך רווח בקרב אמריקאים, בחינת כדאיותו הכלכלית הינה מחייבת. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את יחס עלות-תועלת של תוספת טיפול תרופתי עם קנאביס עבור מטופלי כאב עצבי היקפי כרוני.

החוקרים השתמשו במחקר קודם שבוסס על מודל מרקוב (Markov model), ובו הושוו משטרי טיפול מקובלים בכאב עצבי סוכרתי. בוצעה התאמה של המודל על מנת שיכלול זרועות מחקר של הוספת עישון קנאביס לטיפולי קו ראשון, קו שני (במידה וקו ראשון נכשל), או קו שלישי (במידה וקו שני נכשל). הדמיה מוקטנת שכללה 1,000,000 מטופלים השוותה את העלות (2,017 דולרים אמריקאים) והתועלת (שנות חיים איכותיות לפי התאמה [QALYs]) של טיפול רגיל עם או בלי תוספת של קנאביס, כאשר המקור למימון היה שילוב של צד שלישי עם הוצאה עצמית. מדדי היעילות של הטיפול עם קנאביס שהוזנו למודל אומצו ממחקרים קליניים. שיעורי תופעות הלוואי הוסקו ממחקר פרוספקטיבי על טיפול עם קנאביס בכאב כרוני שאינו ממקור סרטני, ויושמו כמדדי הסתברות לטיפולים המקובלים. עלות הקנאביס הוסקה מהמחירים בשוק הקמעונאי. ניתן מענה לאי הוודאות של המשתנים בעזרת חישובי הסתברות ורגישות חד כיווניים.

תוספת קנאביס לטיפול קו ראשון הייתה פחות יעילה באופן הדרגתי ויקרה יותר, ביחס לתוספת שלו לטיפולי קו שני וקו שלישי. תוספת קנאביס לטיפול קו שלישי הייתה נחותה ביחס לתוספת שלה לטיפול קו שני, שהייתה יעילה יותר וחושב בה יחס עלות תועלת עדיף של 48,594 דולר לכל תוספת של שנת חיים איכותית. לפי ערך סף נמוך של "הנכונות לשלם" (Willingness to pay) שהוגדר כ-100,000 דולר לכל תוספת של שנת חיים איכותית, תוספת קנאביס לטיפול קו שני היה הצעד בעל הסיכוי המרבי להיות יעיל ביחס לעלות.

הערכים האחרונים שהוגדרו בשוק הרפואה האמריקאי לרף הנמוך של "הנכונות לשלם" עבור תוספת של שנת חיים איכותית נעו בין 110,000-300,000 דולר. החוקרים הסיקו שלפי ערכים אלו, מסתבר שקנאביס הינו יעיל ביחס לעלותו כאשר הוא מתווסף לטיפול קו שני לכאב עצבי. מחקר נוסף נדרש בכדי לעמוד על התועלת ארוכת הטווח של עישון קנאביס, ועל התקנון של המינון שלו עבור כאב עצבי כרוני.

מקור: 

Tyree, GA. et al. (2019). Cannabis and Cannabinoid Research. 4(1): 62-72.

נושאים קשורים:  כאב עצבי כרוני,  קנאביס רפואי,  כלכלת בריאות,  מחקרים
תגובות