קשר דו-כיווני

הקשר הדו כיווני בין שחפת לסקרואידוזיס

המחקר מצא כי ישנו קשר דו כיווני בין שתי המחלות - שחפת היא גורם סיכון לסרקואידוזיס ובמקביל סרקואידוזיס היא גורם סיכון לשחפת

12.05.2019, 17:15
חיידקי שחפת (צילום: אילוסטרציה)

שחפת וסרקואידוזיס הן שתי מחלות גרנולומטוטיות עם פוטנציאל לקשר מסוים ביניהן. מטרת המחקר הייתה להבהיר את מידת הקשר בין שתי המחלות הללו. לשם כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על ידי שימוש בנתונים משני מחקרי עוקבה אשר נלקחו ממאגר נתוני הבריאות הלאומי של טייוואן בין השנים 2000-2015.

מחקר העוקבה הראשון כלל קבוצה של 31,221 מטופלים עם שחפת וקבוצה ביקורת שכללה 62,442 משתתפים שהותאמו לפי גיל ומגדר. החוקרים השתמשו במחקר זה על מנת להעריך את הסיכון לחלות בסרקואידוזיס. מחקר העוקבה השני כלל 2,442 מטופלים עם סרקואידוזיס וקבוצת ביקורת של 9,688 מטופלים, ושימש להערכת הסיכון לחלות בשחפת. כל אחד ממחקרי העוקבה הותאם ותוקנן לערפלנים פוטנציאליים באמצעות מודל סיכון-פרופורציונלי מסוג Cox.

מתוצאות המחקר עולה כי לחולי שחפת יש סיכוי גבוה יותר פי 8.09 לפתח סרקואידוזיס מאשר נבדקים ללא שחפת (רווח בר-סמך 95% = 3.66-17.9). כמו כן, נמצא כי לחולים עם סרקואידוזיס יש סיכוי גבוה יותר פי 1.85 לפתח שחפת מאשר נבדקים ללא סרקואידוזיס (רווח בר-סמך 95% = 1.36-2.5). אנליזה לפי תת-סוגי שחפת חשפה שיש סיכוי גבוה יותר לחלות בסרקואידוזיס בקרב חולים עם שחפת חוץ-ריאתית. כמו כן, בקרב חולים עם סרקואידוזיס יש סיכוי גבוה יותר לפתח שחפת חוץ-ריאתית בהשוואה לנבדקים ללא סרקואידוזיס.

נתון נוסף שהתגלה במחקר הוא שחולי שחפת הדגימו סיכוי גבוה יותר לפתח סרקואידוזיס לאורך כל תקופה העוקבה, בעוד שחולי סרקואידוזיס הדגימו סיכוי גבוה יותר לפתח שחפת רק במהלך השנה הראשונה.

ממסקנות המחקר עולה כי שחפת היא גורם סיכון להתפתחות סרקואידוזיס. תוצאות מחקר העוקבה הדו-כיווני גם מדגישות את הקושי הקליני שבאבחון סרקואידוזיס ושחפת.

מקור: 

Wang, S. Chung, C. et al. (2019) Respirology; https://doi.org/10.1111/resp.13482

 

נושאים קשורים:  קשר דו-כיווני,  מחלות גרנולומטוטיות,  גורם סיכון,  שחפת,  סרקואידוזיס,  מחקרים
תגובות