מחקרים

יעילות ובטיחות הטיפול בלירגלוטיד בילדים ובני נוער עם סוכרת סוג 2

האם הוספה של לירגלוטיד למטפורמין (עם וללא טיפול באינסולין באזלי) בטוחה ויעילה במטופלים צעירים עם סוכרת סוג 2?

06.05.2019, 17:22

מטפורמין היא תרופת הבחירה המאושרת ברוב המטופלים הצעירים עם סוכרת סוג 2 מוקדמת. עם זאת, בחלק מהמטופלים הנוטלים מונותרפיית מטפורמין נצפה אובדן שליטה גליקמית מוקדם. נכון להיום, לא ידוע האם הוספה של לירגלוטיד למטפורמין (עם וללא טיפול באינסולין באזלי) היא בטוחה ויעילה במטופלים צעירים עם סוכרת סוג 2.

במחקר השתתפו מטופלים בני 10-17 שנים אשר חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבל לירגלוטיד תת-עורי במינון (1.8 מ"ג ליום) או אינבו במשך תקופה כפולת סמיות שנמשכה 26 שבועות ולאחר מכן בתקופת "תווית פתוחה" אשר נמשכה 26 שבועות נוספים.

קריטריוני ההכללה היו BMI הגדול מאחוזון 85 והמוגלובין מסוכרר של 7-11% אם המשתתפים טופלו על ידי דיאטה ופעילות גופנית בלבד או ערכי המוגלובין מסוכרר בין 6.5-11% אם המשתתפים טופלו עם מטפורמין. כלל המשתתפים קיבלו מטפורמין במהלך המחקר. התוצא העיקרי היה השינוי בהמוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר ועד שבוע 26. תוצאים משניים כללו שינוי ברמות גלוקוז בצום בפלזמה. בטיחות הוערכה במהלך כלל המחקר.

מתוך 135 מטופלים שעברו חלוקה אקראית, 134 קיבלו לפחות מנה אחת של לירגלוטיד (66 מטופלים) או אינבו (68 מטופלים). מאפיינים דמוגרפיים היו דומים בשתי הקבוצות (גיל ממוצע, 14.6 שנים).

באנליזת התוצא העיקרי בשבוע 26, ההמוגלובין המסוכרר הממוצע פחת ב-0.64% בקבוצת הלירגלוטיד וגדל ב-0.42% בקבוצת האינבו. ממצא זה מייצג הבדל של 1.06% בין שתי הקבוצות (p<0.001). ההבדל בין הקבוצות גדל ל-1.30 בשבוע 52.

ערכי גלוקוז בצום בפלזמה פחתו בשתי נקודות הזמן בקבוצת הלירגלוטיד אך גברו בקבוצת האינבו.

מספר המטופלים שדיווחו על  תופעות לוואי היה דומה בשתי הקבוצות (84.8% בקבוצת הלירגלוטיד ו-80.9% בקבוצת האינבו) אך השיעור הכולל של תופעות לוואי ותופעות לוואי גסטרואינטסטינליות היה גבוה יותר בקבוצת הלירגלוטיד.

החוקרים מסכמים כי בילדים ובני נוער עם סוכרת סוג 2, לירגלוטיד במינון 1.8 מ"ג ליום (יחד עם מטפורמין ויחד או ללא אינסולין באזלי) יעילה בשיפור השליטה הגליקמית על פני 52 שבועות. יעילות זו באה על חשבון עלייה בתדירות של תופעות לוואי גסטרואינטסטנליות.

מקור: 

Tamborlane, W.V. et al. (2019) NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa1903822

נושאים קשורים:  מחקרים,  לירגלוטיד,  סוכרת מסוג 2,  ילדים,  תופעות לוואי,  יעילות