מחקרים

ניטור מולקולרי מוצלח של חולי מיאלומה נפוצה לצורך חיזוי תוצאים והערכת תגובה לטיפול

במחקר תצפיתי זה נלקחו בדיקות דם ומח עצם מחולי מיאלומה נופצה לצורך ניטור העומס הגידולי ותוצאות הטיפול, וכן בכדי לנסות לחזות את תוצאי המחלה, על ידי ניתוח של רמות DNA גידולי ו-RNA חוץ תאי בזרם הדם

05.05.2019, 17:31
מיאלומה נפוצה (מקור: ויקיפדיה)

במחקר שלב 1b זה נכללו 24 חולי מיאלומה נפוצה עם מחלה חוזרת או עמידה לטיפול המטופלים עם אזאציטידין (Azacitidine) פומי, בשילוב עם לנלידומיד (Lenalidomide) ודקסמתאזון. מטופלים אלה נוטרו מבחינת עומס גידולי, ומבחינת התגובה לטיפול שהוערכה על-ידי DNA גידולי לא-תאי ו-RNA חוץ-תאי בזרם הדם.

בוצע אפיון מוטציות לדגימות תואמות של מח עצם ופלסמה בכניסה למחקר. מאפיון זה עלה כי למטופלים עם מספר רב יותר של מוטציות או ריבוי יחסי של מוטציות בפלסמה, היו שיעורי הישרדות כוללת נמוכים באופן מובהק (P=0.005 ו-P=0.018, בהתאמה). נמצאה התאמה בין ירידה ברמות DNA גידולי לא-תאי בדם ביום החמישי למחזור הטיפול הראשון, לבין שיפור בהישרדות נטולת התקדמות של המחלה (P=0.017).

ניתוח של תעתיקי RNA חוץ-תאי לנוכחות סמנים ביולוגיים ייעודיים העלה שרמות ביטוי מוגברות של CRBN (גן המקודד לחלבון סרבלון, Cereblon) יחד עם רמות ביטוי נמוכות של SPARC (גן המקודד לחלבון הקשור בבניין של רקמה חוץ-תאית) במצב הבסיסי, היו קשורות באופן מובהק לירידה בהישרדות הכוללת (P=0.000003). ירידה ברמות הביטוי של הגן IKZF1 (גן המקודד לחלבון קושר DNA בעל תפקידים נרחבים במערכת הדם) מתחת לפי 0.05 ביום החמישי של מחזור הטיפול הראשון, קושרה למשך קצר יותר של הישרדות נטולת התקדמות של המחלה (P=0.0051), ושל ההישרדות הכוללת (P=0.0001). מעבר לכך, מטופלים עם רמות ביטוי גבוהות של CRBN במצבם הבסיסי יחד עם ירידה מועטה יחסית ברמות הביטוי ביום החמישי למחזור הטיפול הראשון, היו בעלי הסיכון הגבוה ביותר להתקדמות המחלה (P=0.0001).

לסיכום, החוקרים ציינו שחישוב מחקרי זה היווה את ההדגמה הראשונה לניטור חולי מיאלומה נפוצה על-ידי DNA גידולי לא-תאי בזרם הדם, לצורך חיזוי תוצאי המחלה. בנוסף, הודגמה בהצלחה היכולת להשתמש ב-RNA חוץ-תאי כסמן ביולוגי לתגובה לטיפול.

מקור: 

Mithraprabhu, S. et al. (2019). Leukemia. doi: 10.1038/s41375-019-0469-x.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  DNA גידולי לא-תאי בזרם הדם,  RNA חוץ תאי
תגובות