דלקת חוליות מקשחת

ההשפעה של מעכבי TNF בהשוואה ל-NSAIDs על התקדמות בהדמייה של דלקת חוליות מקשחת

במחקר זה מצאו החוקרים שבקרב מטופלים עם דלקת חוליות מקשחת מוקדמת, דיכוי יעיל על ידי מעכבי TNF הפחית את התקדמות המחלה בהדמייה

נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAID, כדורים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של מעכבי Tumor Necrosis Factorי(TNFi) ותרופות מעכבות דלקת על ההתקדמות בהדמייה של דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing Spondylitis – AS) בתקופה של ארבע שנים.

215 מטופלים עם AS מוקדם (הנמשך פחות מ-10 שנים) טופלו ב-TNFiי(135 מטופלים) או ב-NSAIDs (קבוצת הביקורת, 80 מטופלים). שני מעריכים שהיו בסמיות להתערבות העריכו את ההתקדמות ההדמייתית של המחלה בעזרת Modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Scoreי(mSASSS). מידת השליטה בדלקת הוקשה מתוך מדד
ה-C-Reactive Proteinי(CRP) וההבדל בו בין שתי הדמיות. נעשה שימוש במודל מסוג Linear Mixed בשביל להעריך את השינויים ב-mSASSS בין ההדמיות השונות ועל מנת להעריך את ההשפעה של המאפיינים הקליניים על התוצאים.

בקבוצת ההתערבות למטופלים הייתה מחלה שנמשכה יותר זמן, CRP גבוה יותר בבסיס, וציון גבוה יותר במדד Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index לעומת קבוצת הביקורת. הבדלי רמות ה-CRP הממוצעות בין הדמיות היו נמוכות יותר בקבוצת ההתערבות לעומת הקבוצה שקיבלה NSAIDs. (ממוצע ± סטיית תקן 0.30 ± 0.27 מ"ג/ד"ל לעומת 0.68 ± 0.61 מ"ג/ד"ל, p<0.001).

השינוי הממוצע ± סטיית התקן במדד mSASSS לאחר שנתיים עמד על 2.97 ± 1.30 יחידות. במודל רב-משתני המתוקנן לגיל, מצב עישון, רמות CRP בבסיס, נוכחות של סינדזמופיטים (Syndesmophytes) בתחילת המחקר, הקבוצה שקיבלה TNFi הראתה שינוי פחות במדד ה-mSASSS לאחר שנתיים (בטא 0.90 [רווח בר-סמך 95%: -1.51 – -0.29]). עם זאת, כשהוכנס לאנליזה שינוי ממוצע תלוי זמן ב-CRP, הדבר השפיע באופן משמעותי על השינוי ב-mSASSS (בטא 1.02 [רווח בר-סמך 95%: 0.32-1.1]), דבר שהפחית את ההבדל המשוער בין הקבוצות (בטא -0.52 [רווח בר-סמך 95%: -1.17 – 0.14]). אינדקסי NSAID בשתי הקבוצות לא היו קשורים בשינוי ממוצע תלוי זמן ב-CRP או במדד mSASSS.

מקור:

Park J.W et al (2018). Arthritis Rheumatol, 71: 82-90;

נושאים קשורים:  דלקת חוליות מקשחת,  עוקבה,  מעקב הדמייתי,  מחקרים
תגובות