מחקרים

Risankizumab לטיפול בספחת כרונית

Risankizumab היה יעיל יותר מאינבו ו-Ustekinumab בטיפול של ספחת כרונית בינונית, אך ללא הבדל בתופעות הלוואי בהשוואה למקבלי אינבו או Ustekinumab

גורדון ושותפיו חקרו את היעילות והבטיחות של Risankizumab (נוגדן ביולוגי ל-Interleukin 23p19) בהשוואה ל-Ustekinumab (נוגדן
ל-IL-12/23p40) ואינבו במטופלים עם ספחת כרונית בינונית עד חמורה. המחקר היה מחקר במספר קבוצות במקביל עם קבוצות ביקורת. לאחר 16 שבועות קבוצת האינבו הועברה לטיפול ב-Risankizumab.

המחקר כלל שני מחקרי שלב 3 זהים, בסמיות כפולה, אקראיים ומבוקרים (UltIMMA-1 ו-UltIMMA-2) שנערכו ב-139 מרכזים באוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, קנדה, צ'כיה, צרפת, גרמניה, יפן, מקסיקו, פולין, פורטוגל, דרום קוריאה, ספרד וארה"ב.

במחקר נכללו מטופלים שחולים בספחת כרונית במשך לפחות שישה חודשים. הם הוקצו באקראי לקבל 150 מ"ג Risankizumab,י45 או 90 מ"ג Ustekinumab או אינבו. לפני התחלת התערבות זו, כל קבוצה עברה ריבוד לפי משקל (יותר או פחות מ-100 ק"ג) וחשיפה קודמת למעכבי TNF. אלו שהוקצו לקבל אינבו עברו לטיפול ב-Risankizumab בשבוע 16. התרופות במחקר ניתנו בשבוע 0, 4, 16, 28 ו-40.

חומרת הספחת נמדדה בעזרת מדד Psoriasis Area and Severity Indexי(PASI) ומדד Physician’s Global Assessmentי(sPGA). החוקרים תיעדו את תופעות הלוואי בכל קבוצת התערבות ואת איכות חיי המטופלים. התוצאים העיקריים מדדו את אחוז המטופלים להם הייתה ירידה של 90% ומעלה במדד PASIי(PASI-90) וציון של 0 או 1 (נקי או כמעט ונקי) במדד sPGA לאחר 16 שבועות.

506 מטופלים נכללו במחקר UltIMMA-1 ו-491 מטופלים נכללו ב-UltIMMA-2. במחקר 1, PASI-90 הושג על ידי 75.3% מהמטופלים שטופלו ב-Risankizumab בהשוואה ל-42.0% שטופלו ב-Ustekinumab ו-4.9% שטופלו באינבו (p<0.001 לעומת שתי התערבויות הביקורת). sPGA של 0 או 1 לאחר 16 שבועות הושג על ידי 87.6% מהמטופלים שקיבלו Risankizumab, בהשוואה ל-63.0% שטופלו ב-Ustekinumab ו-7.8% שטופלו באינבו (p<0.001 בהשוואה לשתי התערבויות הביקורת). התוצאות במחקר השני היו דומות. התדירות של תופעות הלוואי היו דומות בין כל קבוצות הטיפול בשני המחקרים.

מקור: 

Gordon KB et al (2019). Br J Dermatol. 2019 Jan 11;

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  מחקר אקראי,  קבוצת ביקורת,  סמיות כפולה,  אינבו
תגובות