סרטן הערמונית

החולה במרכז: שיפור שביעות הרצון מטיפול רפואי בקרב חולי סרטן ערמונית

בניסוי אקראי מבוקר זה נבדק האם מתן מקום להעדפותיו האישיות של המטופל החולה בסרטן ערמונית מבודד יגרום לשיפור בשביעות רצונו מהטיפול ומההחלטות טיפוליות

טיפול רדיולוגי בסרטן הערמונית. צילום אילוסטרציה

החוקרים במחקר זה בדקו את היעילות של כלי בשם Patient Preferences for Prostate Cancer Careי(PreProCare), התוצא העיקרי שנבדק היה שביעות רצון מהטיפול, והתוצאים המשניים היו: שביעות רצון מהחלטות שנעשו, חרטה על החלטות שנעשו ובחירות טיפוליות.

המחקר נערך על מטופלים עם סרטן ערמונית מבודד. המחקר בוצע בתבנית אקראית ומבוקרת והמשתתפים בו חולקו לשתי קבוצות: קבוצה שעברה התערבות עם תוכנית PreProCare וקבוצת ביקורת שטופלה בצורה השגרתית. הערכות מחקריות בוצעו בתחילת המחקר ולאחר 3, 6, 12 ו-24 חודשים. האנליזה בוצעה ע"י שימוש ב"ניתוח שונות". החוקרים ריבדו את קבוצת ההתערבות לפי קטגוריות של סיכון כתוצאה מסרטן הערמונית.

במחקר השתתפו מטופלים עם סרטן ערמונית מבודד אשר חולקו אקראית בין קבוצת ההתערבות (n=372) לקבוצת הביקורת (n=371). נמצא שבמדד "סיפוק כללי" ניכר הבדל גדול בין הקבוצות כאשר השוו בין המצב ההתחלתי לבין המצב לאחר 24 חודשים (P < .001). בקבוצת ההתערבות התוצא החציוני לאחר  24 חודשים השתפר ב-0.44 (שגיאת תקן 0.06, P < .001) מהמצב בתחילת המחקר. לשיפור הזה הייתה סטיית תקן של 0.5 שהינה בעלת משמעות קלינית. בנוסף, לאחר 24 חודשים, אחוז המטופלים שדיווח על שביעות רצון עם החלטות ועל מיעוט חרטות היה גבוה יותר בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת (P < .05). בקרב מטופלים בסיכון נמוך, אחוז גבוה יותר של מטופלים מקבוצת ההתערבות קיבלו מעקב רפואי פעיל יותר מאשר בקבוצת הביקורת (P < .001).

החוקרים הסיקו שתוכנית שבה "המטופל במרכז" משפרת את שביעות הרצון מהטיפול, שביעות הרצון מקבלת החלטות, מורידה חרטה ועוזרת לקבלת החלטות טיפוליות כתלות ברמת הסיכון הרפואי. צריך לציין שרוב המטופלים במחקר זה היו ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ולכן צריך להתחשב בנתון זה כאשר רוצים לעשות הכללות על בסיס מחקר זה. מחקרים נוספים יוכלו להעריך את היעילות של תוכנית כמו PreProCare בתור מנגנון לשיפור תוצאים קליניים ושביעות רצון של מטופלים בסביבות שונות.

מקור: 

Jayadevappa, R. et al. (2019) Journal of clinical Oncology. 37(12) 964-973

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  ניסוי אקראי מבוקר,  שביעות רצון מטיפול רפואי,  מחקרים
תגובות