השתלת כבד

הבטיחות של תרופות ביולוגיות ותרופות נוגדות דחיית שתל לאחר השתלת כבד במטופלים עם מחלות מעי דלקתיות

בסדרת המקרים נמצא כי משלב זה מוביל לעלייה בסיכון לפתח זיהומי מעיים ובפרט C.Difficile, אך ללא הופעה של זיהומים מסכני חיים

חיידקים המחוללים דלקת (צילום: אילוסטרציה)

למרות מתן תרופות נוגדות דחיית שתל לאחר השתלת כבד, מטופלים עם מחלות מעי דלקתיות עלולים לסבול מהתלקחות מחלה שדורשת הוספה של טיפול ביולוגי. החוקרים בחנו את הבטיחות של שילוב של תרופות ביולוגיות ותרופות נוגדות דחיית שתל במטופלים לאחר השתלת כבד עם מחלות מעי דלקתיות.

לצורך ביצוע המחקר נסרק מאגר המידע, LT Registry at London Health Sciences Centre, על מנת לזהות את כלל המטופלים שעברו השתלת כבד בין השנים 1985-2018 שקיבלו טיפול ביולוגי לאחר ההשתלה בנוסף לתרופות נוגדות דחייה. החוקרים בחנו את הרשומות הרפואיות לאיתור תוצאי בטיחות וכלל זה שיעור הזיהומים, ממאירות, קולטקטומי ותמותה.

החוקרים זיהו 19 מטופלים (78.9% גברים, גיל ממוצע 46 שנים, 8 עם קוליטיס כיבית) עם זמן מעקב חציוני של 19 חודשים (טווח בין רבעוני - 5.8-30.8). האינדקציות להשתלת כבד היו כולנגיטיס סקלרוטית ראשונית (PSC) ב-73.7% מהמטופלים, הפטיטיס אוטואימונית ב-10.5% מהמטופלים, תסמונת חפיפת PSC והפטיטיס אימונית ב-10.5% מהמטופלים ואטרזיה ביליארית ב-5.3% מהמטופלים. לאחר השתלת כבד, שישה משתתפים טופלו עם אנטגוניסטים ל-TNF (חמישה עם אינפליקסימאב ואחד עם גולימומאב), שמונה טופלו עם טיפולים נוגדי אינטגרין (ודוליזומאב בשבעה מטופלים ונטאליזומאב במטופל בודד) וחמישה מטופלים קיבלו נוגדי TNF ולאחר מכן אוסטקינומאב (שני מטופלים) או ודוליזומאב (שלושה מטופלים). שישה מטופלים נזקקו לפרדניזון לפרק זמן ממושך.

הטיפולים נוגדי הדחייה הנפוצים ביותר היו טקרולימוס ומיקופנולאט מופטיל. מהלך המחלה סובך על ידי זיהומים ב-47.4% מהמשתתפים כאשר הזיהום הנפוץ ביותר היה קוליטיס C.Difficileי(31.6%). למשתתף בודד היה זיהום C.Difficile חוזר ולמשתתף בודד היה זיהום CMV עם וירמיה. זיהומים אחרים שנצפו כללו כולנגיטיס, אבסס פרינאלי והמרה סרולוגית לנגיף ה-JC. שני מטופלים עברו קולקטומי בגין קוליטיס עמידה לטיפול. מטופל בודד נזקק להשתלת כבד חוזרת בשל חזרת PSC. לא נצפו אירועים של תמותה או ממאירות למרות שמטופל בודד פיתח דיספלזיה קולונית בדרגה נמוכה.

זוהי סדרת המקרים הגדולה ביותר עד כה שהעריכה את הבטיחות של שילוב תרופות נוגדת דחיית שתל ותרופות ביולוגיות במושתלי כבד עם מחלות מעי דלקתיות. בעוד שנראה כי משלב זו מוביל לעלייה בסיכון לפתח זיהומי מעיים ובפרט C.Difficile, לא נצפו זיהומים מסכני חיים. החוקרים סבורים כי יש צורך בבדיקות סקר לזיהומי מעי באוכלוסייה זו.

מקור:

Draiweesh, S.A.I. et al. (2019). Journal of the Canadian Association of Gastroenterology. 2(2), 260

 

נושאים קשורים:  השתלת כבד,  מחלות מעי דלקתיות,  תרופות ביולוגיות,  תרופות נוגדות דחייה,  מחקרים
תגובות