השתלת כבד

השתלות כבד מתורמים נשאי הפטיטיס C

חוקרים טוענים כי השתלת כבד אפשרית מאדם מודבק ב-HCV לאדם שאינו מודבק

השתלת כבד (אילוסטרציה)

מחסור באיברים זמינים ומגפת האופיואידים מצד אחד וקיומו של טיפול אנטי-ויראלי ישיר אפקטיבי (Direct-acting antivirals – DAA) עבור חולים בדלקת הכבד הנגיפית C מצד שני – ייתכן כי יאפשרו להשתמש ביותר איברים של תורמים מודבקים עבור השתלת כבד. המידע הנוכחי בנוגע לתוצאי השתלה מאדם מודבק לחולה שאינו מודבק, מוגבל.

חוקרים אספו מידע קליני מתיקים רפואיים ממרץ 2017 ועד ינואר 2018. התיקים תיעדו מקרים של הדבקה בדלקת הכבד הנגיפית Cי(HCV) במבוגרים מושתלי כבד, שקיבלו את האיבר מתורם מודבק.

החוקרים מצאו 10 מטופלים שקיבלו את הכבד מתורמים שכבר היה ידוע כי חיוביים לווירוס, בהסתמך על בדיקת חומצות גרעין (Nucleic acid testing - NAT). שבעה מתוכם היו בעלי אבחנה קיימת וטופלו טרם השתלת הכבד. כל המקבלים היו שליליים לווירוס במעמד ההשתלה.

הסתבר לחוקרים כי כל עשרת המושתלים הודבקו בדלקת הכבד הנגיפית C מתורמיהם. עם זאת, כל המטופלים השיגו תגובה וירולוגית ממושכת, 12 שבועות לאחר סיומו של טיפול אנטי-ויראלי ישיר (SVR12). הזמן החציוני בין ההשתלה לתחילת הטיפול היה 43 ימים (טווח בין-רבעוני 20-59). לא תועדו מקרים של דחיית השתל או מוות, במהלך תקופת מעקב שהמשך החציוני שלה היה 380 ימים (טווח בין רבעוני 263-434) לאחר ההשתלה.

מסקנת החוקרים הייתה כי השתלה של כבד מודבק ב-HCV למטופל שאינו מודבק היא בעלת תוצאות מניחות את הדעת לטווח הקצר. הם סבורים כי גישות דומות יכולות להרחיב את מאגר האיברים הזמינים להשתלה ולהגדיל את הנגישות להשתלת כבד.

מקור: 

Kwong, A. et al. (2018). American journal of transplantation. https://doi.org/10.1111/ajt.15162

נושאים קשורים:  השתלת כבד,  טיפול אנטי-ויראלי ישיר,  הפטיטיס C,  מאגר איברים להשתלה,  תגובה וירולוגית ממושכת,  מחקרים
תגובות