AML

טיפול בונטוקלקס בשילוב ציטרבין במינון נמוך בחולי AML ללא טיפול מוקדם

המחקר הדגים פרופיל בטיחות נסבל ושיעורי הפוגה גבוהים בחולי AML מבוגרים בטיפול במשלב זה

תאי לוקמיה מסוג CLL (צילום: אילוסטרציה)

אפשרויות הטיפול היעילות במטופלים עם AMLי(Acute myeloid Leukemia) אשר אינם יכולים לקבל כימותרפיה אינטנסיבית הן מוגבלות. מחקר בינלאומי מסוג פאזה Ib/II בחן את הבטיחות והיעילות של ונטוקלקס, תרופה המעכבת את B-cell leukemia/lymphoma-2  באופן בררני, יחד עם ציטרבין במינון נמוך (LDAC) בחולי AML מבוגרים.

במחקר השתתפו מטופלים בני 60 ומעלה עם AML שלא קיבלו טיפול קודם ושלא היו מועמדים לכימותרפיה אינטנסיבית. מטופלים שקיבלו טיפול קודם עם תרופות הגורמות להיפומטילציה (hypomethylation agents) לתסמונת מילודיספלסטית דוגמת וידזה או דקוגן, הורשו להשתתף במחקר.

במחקר השתתפו 82 מטופלים אשר טופלו עם מינון של ונטוקלקס פומי 600 מ"ג ליום בסבבים של 28 ימים בקומבינציה עם LDAC במינון 20 מ"ג/מטר רבוע ליום אשר ניתנו בהזרקה תת עורית בימים 1-10.

הגיל החציוני של המשתתפים היה 74 שנים (טווח, 63-90 שנים) ול-49% היתה AML שניונית. 29% טופלו עם תרופות להיפומתילציה ול-32% מהמשתתפים היו מאפייני ציטוגנטיקה המנבאים פרוגנוזה רעה.

תופעות לוואי נפוצות מדרגה 3 ומעלה היו חום נויטרופני (42%), טרומבוציטופניה (38%), ספירת דם לבנה מופחתת (34%). תמותה לאחר 30 ימים היתה 6%.

54% מהמשתתפים השיגו הפוגה מלאה או הפוגה מלאה ללא התאוששות ספירות (זמן חציוני עד תגובה, 1.4 חודשים). השרידות הכללית החציונית הייתה 10.1 חודשים (רווח בר-סמך 95%, 5.7-14.2) ומשך התגובה החציוני היה 8.1 חודשים (5.3-14.9 חודשים). מבין המטופלים עם טיפול קודם עם חומרי היפומתילציה, תגובה מלאה או תגובה מלאה ללא התאוששות ספירות הושגה על ידי 62% מהמשתתפים, משך השרידות החציוני היה 14.8 חודשים (5.5-לא הושג) ושרידות כוללת היתה 13.5 חודשים (7.0-18.4%).

החוקרים מסכמים כי לונטוקלקס יחד עם LDAC יש פרופיל בטיחות נסבל והטיפול מוביל להפוגה מהירה וממושכת במטופלים מבוגרים עם AML  אשר אינם מועמדים לכימותרפיה אינטנסיבית. שיעורי הפוגה גבוהים ותמותה מוקדמת מועטה, יחד עם הפוגה מהירה וממושכת, הופכים שילוב זה לאפשרות טיפולית מבטיחה במטופלים מבוגרים שאינם מועמדים לכימותרפיה אינטנסיבית.

מקור: 

Wei, A.H.. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology.  doi: 10.1200/JCO.18.01600. 

נושאים קשורים:  AML,  ונטוקלקס,  פאזה 1b,  ציטרבין,  בטיחות,  יעילות,  מבוגרים,  מחקרים