בדיקות הדמיה

שיטות אבחנתיות שונות לקביעת סיווג ורמת פעילות של ממברנות נאווסקולריזציה כורואידלית

מחקר מצא כי הדמיה באמצעות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית ואינפרה-אדום עדיפה על שיטות הדמיה אחרות

17.04.2019, 16:52
קרנית העין. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לקבוע הסכמה בין מומחים והסכמה פנימית (Interobserver and Intraobserver Agreement) בסיווג תתי הסוגים של נאווסקולריזציה כורואידלית (Choroidal Neovascularization) ובהחלטה על טיפול חוזר. זאת במטופלים אשר סובלים מניוון מקולרי רטוב (Eexudative) של הגיל המבוגר. טכניקות הדמיה שונות הוערכו כל אחת בנפרד והושוו לריבוי הדמיות (Multiimaging).

במחקר השתתפו 52 מטופלים, הסובלים מנאווסקולריזציה כורואידלית לא מטופלת, בעקבות ניוון מקולרי של הגיל המבוגר. המטופלים הוערכו לאחר 3 חודשי הזרקות תוך-עיניות (Intravitreal) עם רניביזומאב. תתי הסוגים ופעילות הנאווסקולריזציה הכורואידלית הוערכו באמצעות שיטות שונות: טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (Spectral Domain), אינפרה-אדום, אוטופלורסנציה של הפונדוס, הדמיית אנגיוגרפיה עם פלורסצין והדמיית אנגיוגרפיה עם אינדוקיאנין ירוק. הערכה בוצעה באופן בלתי תלוי על ידי 10 מומחי רשתית שונים, שני מומחים לכל בדיקה. 2 חוקרים נוספים ניתחו את סך המידע שהתקבל.

תוצאות המחקר הציגו את הסכמת המומחים (Interobserver, k) עבור סיווג הנאווסקולריזציה הכורואידלית לפי סוגי ההדמיות: 0.69 עבור ריבוי ההדמיות, 0.63 עבור טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (Spectral Domain),י0.43 עבור אנגיוגרפיה עם פלורסצין ו-0.46 עבור אנגיוגרפיה עם אינדוקיאנין ירוק. כמו כן, הוצגה הסכמת המומחים (Interobserver, יk) עבור ההחלטה על טיפול חוזר לפי סוגי ההדמיות: 0.77 עבור ריבוי הדמיות, 0.88 עבור טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (Spectral Domain), י0.61 עבור אינפרה-אדום, 0.37 עבור אוטופלורסנציה של הפונדוס, 0.25 עבור אנגיוגרפיה עם פלורסצין ו-0.23 עבור אנגיוגרפיה עם אינדוקיאנין ירוק.

בנוסף נמצא כי אנגיוגרפיה עם פלורסצין, טומוגרפיה אופטית קוהרנטית (Spectral Domain), אנגיוגרפיה עם אינדוקיאנין ירוק ואינפרה-אדום הראו קשר חזק לריבוי הדמיות, בהגדרת הפעילות הנאווסקולריזציה הכורואידלית (P=0.003, P<0.0001, P=0.01 ו-P=0.05, בהתאמה).

מסקנת המחקר הייתה כי הערכת פעילות הנאווסקולריזציה הכורואידלית באמצעות טומוגרפיה אופטית קוהרנטית ואינפרה-אדום, היו ניתנות לשחזור וקשורות באופן חזק להדמיות מרובות, בעוד הערכה באמצעות אנגיוגרפיה עם פלורסצין ואנגיוגרפיה עם אינדוקיאנין ירוק, הראו יכולת נמוכה לשחזור.

מקור: 

Ravera V. et al. (2019) Retina. 39, 281

נושאים קשורים:  בדיקות הדמיה,  ניוון מקולרי של הגיל המבוגר,  נאווסקולריזציה כורואידלית,  אנגיוגרפיה,  מחקרים
תגובות