מחקרים

הטרוגניות התגובה לטיפול במתבגרים עם השמנת יתר חמורה

מחקר מצא כי קיים שוני משמעותי בתגובה של כל ילד, לסוגי הטיפול השונים הקיימים היום בהשמנת יתר. הן בתוצאות ה-BMI לאחר הטיפול והן בהפחתה של גורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים

17.04.2019, 11:28

ברפואת ילדים, הטיפול בהשמנת יתר חמורה הינו מאתגר. מאחר וקיימים גורמים ביולוגים, התנהגותיים וסביבתיים מורכבים, אשר תומכים בהתפתחות המחלה. האטיולוגיה רבת הגורמים (מולטיפקטוריאלית) של השמנה, בשילוב עם המורכבות הפיזיולוגית של מערכת הרגולציה האנרגטית, תורמים לשוני בתגובה לטיפול. מטרת אנליזה שניונית זו, לתאר את רמת השוני הפרטני, בתגובה למספר התערבויות שונות, במתבגרים הסובלים מהשמנת יתר חמורה.

נתונים נאספו משלושה מרכזים ברחבי ארצות הברית, אשר ביצעו התערבות או על ידי שינוי באורח חיים (ב-53 מטופלים), או על ידי טיפול תרופתי (ב-40 מטופלים) או על ידי ניתוח מטבולי ובריאטרי (ב-78 מטופלים). הקריטריונים להשתתפות במחקר היו השמנת יתר חמורה לפני ההתערבות ולפחות ביקור מעקב אחד, מעל 30 יום, ממועד התחלת הטיפול.

תוצאות המחקר הראו כי השינוי ב-BMI לאחר ההתערבות היה בטווח של בין 50.2%- ל-12.9%+. כאשר כל התערבות (שינוי באורח חיים [טווח: בין 25.4%- ל-50%], טיפול תרופתי [טווח: בין 10.8%- ל-12.9%], ניתוח מטבולי ובריאטרי [טווח: בין 50.2%- ל-13.3%-]) הדגימה שוני נרחב, בין התגובות הפרטניות, בכל מטופל ומטופל. שינויים בגורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים הדגימו שוני גבוה באופן דומה.

מסקנת המחקר הייתה כי הטרוגניות גבוהה נצפתה ברמות ההפחתה ב-BMI ובתגובת גורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים בין סוגי הטיפול השונים. זאת במתבגרים הסובלים מהשמנת יתר חמורה. דיווח נתוני התגובה הפרטניים מניסויים וזיהוי הגורמים המניבים את השוני בתגובה הינו חיוני לקידום דיוק הגישות הרפואיות לטיפול בהשמנת יתר.

מקור: 

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול בהשמנת יתר,  טיפול תרופתי,  ניתוח בריאטרי,  שינוי באורח חיים,  גורמי סיכון
תגובות