לוקמיה

משטרי מינון מונותרפי של קְווִיזָארְטִינִיבּ (quizartinib) בלוקמיה מיאלואידית

במחקר שלב 2b זה גילו החוקרים כי מינון 60 מ"ג/יום של קוויזארטיניב הביא לשיעורים גבוהים יותר של תגובה לטיפול, הישרדות וגישור להשתלה לעומת 30 מ"ג ליום במטופלים עם AML חוזרת או עמידה לטיפול עם מוטציית FLT3-ITD

16.04.2019, 18:03
לוקמיה (הדמיית אילוסטרציה)

מחקר שלב 2b אקראי פתוח זה העריך את היעילות והבטיחות של 2 משטרי מינון קוויזארטיניב כטיפול יחיד במטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) חוזרת או עמידה לטיפול (R/R – relapsed/refractory) עם מוטציית FLT3-ITD, אשר כבר עברו השתלה או טיפול חילוץ קו שני בעבר.

המטופלים (76 סה"כ) חולקו באקראיות למינונים של 30 או 60 מ"ג ליום של טיפול יחיד בקוויזארטיניב דיהידרוכלוריד (העלאת מינון ל-60 או 90 מ"ג ליום, התאפשרה עבור היעדר/איבוד תגובה בהתאמה). הוגדר סף שכיחות אללית של 10% ומעלה למחלה עם מוטציית FLT3-ITD.

התוצאים הראשיים שנמדדו היו שיעורי רמיסיה מלאה מורכבת (CRc – composite complete remission) והיארעות של מרווח QT מתוקן לפי נוסחת פרדריקיה (QTcF) של יותר מ-480 מילי-שניות (דרגה 2 או יותר). תוצאים שניוניים כללו הישרדות כללית (OS – overall survival), משך ה-CRc, גשר לטיפול ובטיחות.

בבחינת התוצאות נראו שיעורי CRc של 47% בשתי הקבוצות, בדומה לדיווחים קודמים עם מינוני קוויזארטיניב גבוהים יותר. היארעות של QTcF מעל 480 מילי-ש' הייתה 11% ו-17%, ושל QTcF מעל 500 מילי-ש' הייתה 5% ו-3% בקבוצות ה-30 מ"ג ו-60 מ"ג בהתאמה – שיעורי היארעות נמוכים יותר מבדיווחים קודמים עם מינונים גבוהים יותר של קוויזארטיניב. OS חציונית (20.9 ו-27.3 שבועות), משך ה-CRcי(4.2 ו-9.1 שבועות), ושיעורי גישור להשתלה (32% ו-42%) היו גם הם גבוהים יותר בקבוצת ה-60 מ"ג מאשר בקבוצת ה-30 מ"ג. העלאת מינון אירעה ב-61% וב-14% מן המטופלים בקבוצות ה-30 מ"ג וה-60 מ"ג בהתאמה.

בסיכום ממצאיהם, החוקרים מציינים פעילות קלינית גבוהה של קוויזארטיניב במינונים המוצעים אשר עולה בקנה אחד עם דיווחים קודמים, יחד עם פרופיל בטיחותי משופר. הצורך להעלות מינון ביותר ממחצית מהמטופלים שקיבלו 30 מ"ג תרופה ליום, תומך גם הוא בחקר נוסף של טיפול בקוויזארטיניב 60 מ"ג ליום.

מקור: 

Cortes, J.E. et al. (2018). Blood. 132 (6)

נושאים קשורים:  לוקמיה,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  טיפול,  מחקר קליני,  שלב 2,  מחקרים
תגובות