מחקרים

האם צפיפות עצם ושברים קשורים להיארעות ולהתקדמות של מחלת פרקים דלקתית?

במחקר רוטרדם איששו החוקרים ממצאים קודמים וחיזקו את העדות שצפיפות עצם גבוהה בצוואר ה-Femur מהווה גורם סיכון להתפתחות של דלקת פרקים (Osteoarthritis) רנטגנית

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין צפיפות העצם (Bone Mineral Density – BMD) לבין היארעות והתקדמות של דלקת פרקים בברך, ירך ויד (Osteoarthritis) וכן לבחון את הקשר בין הימצאות שברים בחוליות למול שברים במקומות אחרים והיארעות של התקדמות OA בגברים ונשים מבוגרים שהששתפו במחקר רוטרדם.

במחקר נבנו רביעים מותאמים לגיל ומין של צפיפות העצם בתחילת המחקר. הנתונים נבנו עבור 4,154 נבדקים להם נמדדה הצפיפות של צוואר ה-Femur. צילומי רנטגן נוקדו לפי ההיארעות וההתקדמות של OA של הברך והירך, ולפי היארעות OA של היד. שברים קיימים בחוליות נוקדו לפי שיטת McCloskey/Kanis ושברים קיימים אחרים נרשמו בראיון הפתיחה.

המטופלים ברביע העליון של צפיפות צוואר ה-Femur היו בעלי סיכון מוגבר לממצא אקראי של OA בברך (יחס הסיכויים 1.58, רווח בר-סמך 95%: 1.14-2.18), סיכון מוגבר לממצא אקראי של OA בירך (יחס הסיכויים 1.57, רווח בר-סמך 95%: 1.06-2.32) בהשוואה למטופלים ברביע התחתון. לא נראה קשר משמעותי ססטיטסטית בין צפיפות עצם גבוהה והתקדמות OA של הברך או הירך או ההיארעות של OA ביד. ממצאים קודמים של שבר באחת החוליות או במקום אחר לא היו קשורים להיארעות מוגברת או התקדמות של OA בברך או בירך. עם זאת, שבר באחת החוליות היה קשור בהיארעות מוגברת של OA ביד (יחס הסיכויים 1.74, רווח בר-סמך 95%: 1.02-2.98).

מקור: 

Bergink A.P et al (2019). Arthritis Rheumatol, 71: 361-369;

נושאים קשורים:  מחקרים,  צפיפות עצם,  רנטגן
תגובות