אלפא-סינוקלין

פתולוגיה של אלפא-סינוקלין בבלוטות תת-לסתיות כסמן לפרקינסון

החוקרים בדקו את הרגישות והסגוליות של ביופסיית מחט עבה בבלוטות תת-לסתיות במטרה לזהות פתולוגיה באלפא סינוקלין כסמן להתפתחות של פרקינסון

נוירונים. אילוסטרציה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתת תוקף לתפקיד של פתולוגיה באלפא סינוקלין (AS) המצוי בבלוטות תת-לסטיות (SMG – submandibular gland) בסמן למחלת פרקינסון (PD – Parkinson disease).

החוקרים ביצעו ביופסיית מחט עבה מוכוונת באמצעות אולטרסאונד מה-SMG אצל מטופלים עם PD ולקחו דגימות ביופסיה מרקמות או דגימות שהוצעו בניתוח ממטופלים ללא PD שהיוו את קבוצת הביקורת. בהמשך, החוקרים ביצעו השוואה בין המשקעים שנמצאו ברקמות ה-SMG של המטופלים בשתי הקבוצות.

במחקר השתתפו 16 מטופלים עם PD. כל אחד מהמשתתפים עבר שתי ביופסיות מה-SMG השמאלית תחת אולטרסאונד. בנוסף, החוקרים לקחו מהארכיון דגימות של 14 מטופלים תואמים ללא PD או דמנציה שעברו ביופסיית מחט או כריתה ניתוחית של ה-SMG בעקבות מחלת SMG. הדגימות מהביופסיה ומהניתוחים נצבעו אימונית עם נוגדני סרין 129 מזורחן ASי(pAS - phosphorylated AS) לצורך בדיקה מיקרוסקופית. משקעי pAS במבנים עצביים כמו תאי גנגליונים ונויריטים (אקסונים או דנדריטים) נחשבו כתוצאה חיובית.

במהלך הביופסיות מה-SMG לא היו סיבוכים. החוקרים מצאו רקמה בלוטית (glandular) ומבנים עצביים בכל הרקמות שנדגמו בביופסיות מה-SMG, גם בקבוצת המטופלים וגם בקבוצת הביקורת. בקרב תשעה מתוך 16 מטופלים עם PDי(56.2%), צביעות ה-pAS היו חיוביות, בזמן שבקרב קבוצת הביקורת אף דגימה לא הייתה חיובית (0%).

החוקרים הסיקו כי ביופסיית מחט מה-SMG היא שיטה אמינה ובטוחה שיכולה לספק דגימה של רקמה בלוטית ומבנים עצביים במטרה להעריך פתולוגיה של אלפא-סינוקלין. בנוסף, פתולוגיה של AS ב-SMG היא בעלת סגוליות גבוהה ורגישות טובה כסמן ל-PD.

מקור: 

Shin, J. et al. (2019) Parkinsonism & Related disorders 58.

נושאים קשורים:  אלפא-סינוקלין,  ביופסיה,  בלוטה תת לסתית,  רקמה בלוטית,  מבנים עצביים,  מחקרים
תגובות