מחקרים

האם מטופלים שעברו ניתוח להשתלת תותב לפין מרוצים שנה לאחר הניתוח?

החוקרים בדקו את שביעות הרצון ואת התפקוד של מטופלים שעברו השתלת תותב לפין שנה לאחר הניתוח ומצאו כי מי שנותח ע"י מנתח בעל ניסיון רב יותר, היה בעל סבירות גבוהה יותר לתוצאים טובים

08.04.2019, 17:47

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הציונים והגורמים המנבאים של שביעות רצון של המטופל שנה לאחר השתלת תותב לפין (PPI - penile prosthesis implantation), באמצעות שאלון ה- QoLSPPי(Quality of Life and Sexuality with Penile Prosthesis) המתוקף.

האנליזה בוצעה על 142 מטופלים שנכללו באופן פרוספקטיבי ברשומות לאומיות רב מרכזיות באיטליה בשם Italian Nationwide Systematic Inventarization of Surgical Treatment for Erectile Dysfunctionי(INSIST-ED), שסיפקו מידע על תקופת מעקב של שנה אחר המטופלים.

החוקרים העריכו את שביעות הרצון של המטופלים לאחר הניתוח באמצעות ה-QoLSPP המתוקף. בנוסף, הם השתמשו ברגרסיה לוגיסטית לינארית על מנת לבדוק גורמים מנבאים של ציוני ה-QoLSPP הכוללים ולפי תחומים, כולל גיל בזמן הניתוח, האטיולוגיה לבעיה התפקודית בזיקפה, סוגי התותבים, גישה ניתוחית, הניסיון של המנתח וסיבוכים. לבסוף, החוקרים השתמשו ברגרסיה מקומית על מנת לבחון את הקשר בין הניסיון של המנתח לבין ציוני ה-QoLSPP.

תוצאות המחקר חשפו כי בסך הכל חציון ציוני ה-QoLSPP בתחומים הקשורים לתפקוד, יחסים, חברתיים, אישיים והציונים הכוללים היה גבוה שנה לאחר PPI. נמצא כי מטופלים עם תותב הידראולי הציגו את ציונים גבוהים יותר מבחינת תפקוד (23 בהשוואה ל-21, P= 0.01) וציונים כוללים (68 בהשוואה ל-65.5, P= 0.03), בהשוואה למטופלים עם תותב גמיש (malleable).

החוקרים מצאו כי המשתנה היחיד שהיה גורם מנבא בלתי תלוי לשביעות רצון גבוהה היה הניסיון של המנתח, מה שהראה קשר לא לינארי גם עם ציון ה-QoLSPP הכולל וגם עם הציונים של תחומים בודדים (כל ה-P<0.03). המידע שנאסף הראה שככל שמספר הניתוח לשנה היה גבוה יותר, כך ציוני שביעות הרצון היו גבוהים יותר, עם הגעה לפלטו לאחר 15 ניתוחים לשנה.

המסקנות של החוקרים היו כי התפקוד וציוני שביעות הרצון של מטופלים היו גבוהים שנה לאחר ניתוח PPI, כאשר הם נבדקו בפעם הראשונה באמצעות כלי ייעודי לכך. בנוסף, נראה כי ניתן לצפות לתוצאים טובים יותר עבור מטופלים שנותחו ע"י מנתחים עם ניסיון רב יותר.

מקור: 

Capogrosso, P. et al. (2019) BJU International 123,2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת תותב לפין,  שביעות רצון,  ניסיון,  מנתחים,  אנדרולוגיה
תגובות