גנוטיפים

שונות גאוגרפית של זני HCV בקרב מטופלים הנוטלים גלקפרביר ופיברנטסביר

גלקפרביר ופיברנטסביר שמרו על יעילות כנגד רוב הרפליקונים של HCV המכילים NS3/4A או NS5A מדגימות של HCV מגנוטיפים 1-6

04.04.2019, 17:28
היפטיטיס C. אילוסטרציה
הפטיטיס C. אילוסטרציה

נגיף ה-HCV הינו בעל רב-גוניות גנטית ומורכב משבעה גנוטיפים ו-67 תת-סוגים מאומתים. החלוקה העולמית של כל גנוטיפ HCV משתנה לפי אזורים שונים. בעבודה זו, החוקרים השתמשו במאגר מידע גדול של רצפי NS3/4A ו-NS5A אשר בודדו מ-2,348 מטופלים עם HCV מגנוטיפים 1-6. כלל המשתתפים קיבלו פרוטוקול טיפולי המכיל גלקפרביר ופיברנטסביר על מנת להעריך רב-גוניות גנטית בתוך תת-הסוגים לפי אזור גאוגרפי באמצעות אנליזה פילוגנטית. כמו כן, בוצעה הערכה של ההימצאות של פולימורפיזם חומצות אמינו ב-NS3 ו-NS5A לפי אזור/מדינה וצבר פילוגנטי.

בקרב 2,348 רצפי NS5A ו-NS3/4A, אנליזה פילוגנטית זיהתה שישה גנוטיפים ו-44 תתי סוגים ובכלל זה 3 תת סוגים מגנוטיפ 1, שמונה מגנוטיפ 2, 3 מגנוטיפ 3, 13 מגנוטיפ 4, 1 מגנוטיפ 5 ו-16 מגנוטיפ 6. אנליזה פילוגנטית של תת סוג 1a אימתה את הנוכחות של שני ענפים פילוגנטיים (clades) אשר השתנו לפי אזור גאוגרפי והימצאות NS3 ו-Q80K. החוקרים זיהו צברים פילוגנטיים לפי מדינה בתת סוגים 1a, 1b, 2a, 2b ו-5a. ממצאים אלו רומזים כי שושלות וירוסים ייחודיות נמצאות במדינות ספציפיות.

בנוסף, שני ענפים זוהו בגנוטיפ 4a ו-6e ופולימורפיזם של חומצות האמינו של NS5A התחלק בין שני הענפים בכל תת-סוג. ההימצאות של פולימורפיזם בסיסי של NS3 ו-NS5A השתנה לפי גנוטיפ ותת סוג ולפיכך החוקרים בחנו את היעילות של גלקפרביר ופיברנטסביר כנגד רפליקונים המכילים NS3/4A או NS5A מדגימות קלינות של גנוטיפים 1-6 המייצגות שישה גנוטיפים ו-21 תת סוגים. גלקפרביר ופיברנטסביר שמרו על יעילות כנגד רוב הרפליקונים של HCV המכילים NS3/4A או NS5A מדגימות של גנוטיפים 1-6 או EC50 חציוני של 0.29 ננומול עבור גלקפרביר ו-1.1 פיקומול עבור פיברנטסביר.

ממצאים אלו מרחיבים את הידע הקיים על האפידמיולוגיה, השונות הזנית לפי אזורים גאוגרפיים והימצאות פולימורפיזם של NS3 ו-NS5A בנגיף ה-HCV.

מקור: 

Schnell, G. et al. (2018) Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205186

נושאים קשורים:  גנוטיפים,  פולימורפיזם,  יעילות,  מחקרים,  פיברנטסוויר,  גלקפרוויר
תגובות