מחקרים

האם תרופות דרמטולוגיות עשויות לפגוע בפוריות של גברים?

החוקרים בדקו האם תרופות דרמטולוגיות שאינן מומלצות בהריון עשויות להשפיע גם על הפוריות של גברים ולהוביל להשפעות טרטוגניות על העובר

04.04.2019, 11:04
פריון (אילוסטרציה)
פריון (אילוסטרציה)

החוקרים ביצעו סקירה סיסטמית שבדקה את ההשפעה של חשיפה אבהית לתרופות דרמטולוגיות באמצעות שימוש בקטגוריות קודמות של ה-FDAי(Food and Drug Administration) בנוגע לתרופות בהריון.

המטרה של המחקר הייתה לבדוק האם תרופות דרמטולוגיות סיסטמיות יכולות לגרום לחוסר פוריות ולטרטוגניות בשימוש ע"י גברים.

החוקרים זיהו תרופות שסווגו בקטגוריה D ו-X. החוקרים אספו מידע באמצעות סקירה סיסטמית של הספרות וסקירה של תופעות הלוואי המתוארות ע"י ה-FDA, כמו גם מידע בנוגע למתן מרשמים, במטרה לזהות את ההשפעה של התרופות השונות על הפוריות והטרטוגניות בקרב גברים. בהמשך, החוקרים ביצעו חיפוש נוסף במטרה לבדוק תרופות דרמטולוגיות סיסטמיות נוספות אשר גורמות לטרטוגניות וחוסר פוריות לאחר חשיפה אבהית.

החוקרים מצאו 13 תרופות שעמדו בקריטריוני ההכללה. מתוך 1,032 מחקרים שזוהו, החוקרים כללו 19 מחקרים לאחר הסקירה הסיסטמית. המחקרים שבדקו את ההשפעות של תרופות שונות על חשיפה אבהית זיהו 10 מתוך 13 התרופות שהחוקרים כללו ומצאו השפעה שלילית ב-6 תרופות מתוכן.

אחת המגבלות של המחקר הייתה שהחוקרים לא הצליחו למצוא מחקרים בנוגע לשלוש מהתרופות שנכללו בקריטריוני ההכללה. בנוסף, המידע שנלקח מה-FDA בנוגע לתופעות הלוואי לא בהכרח משקף את ההיארעות של תופעות הלוואי.

החוקרים הסיקו כי תרופות דרמטולוגיות שבעבר סווגו בקטגוריה D ו-X עשויות להיות גם בעלות השפעה על פוריות של גברים. ישנו צורך בביצוע מחקרים נוספים איכותיים יותר על מנת לבדוק את התחום הזה, בדגש על מחקרים שיבדקו טרטוגניות אפשרית.

מקור: 

Zakhem, G.A. et al. (2019) JAAD 80.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסר פוריות,  חשיפה אבהית,  טרטוגניות.,  תרופות דרמטולוגיות
תגובות