כאב

טרמדול לכאבי ברכיים משניים והקשר לתמותה

בקרב מטופלים בני 50 ומעלה עם דלקת מפרק העצם, טיפול התחלתי נגד כאבים בעזרת Tramadol היה קשור בסיכון גבוה באופן משמעותי לתמותה במעקב של שנה וזאת בהשוואה לתרופות נוגדות כאבים אחרות ממשפחת ה-NSAIDs, אך לא בהשוואה לקודאין

01.04.2019, 10:58
כאב בברך (צילום: אילוסטרציה)

המלצות האיגוד האורתופדים האמריקאי (American Academy of Orthopedic Surgeons) ממליץ על טיפול ב-Tramadol במטופלים עם דלקת מפרק העצם (Osteoarthritis – OA) של הברך. איגוד הראומטולוגים האמריקאי (American College of Rheumatology) ממליץ על טיפול בתרופה זו יחד עם תרופות ממשפחת ה-NSAIDs. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הקשר בין הנפקת מרשמים ל-Tramadol לבין תמותה בקרב מטופלים עם OA.

מחקר זה הוא מחקר עוקבה המשכי עם התאמת ציון זיקה במרפאת קהילה באנגליה. למחקר נכנסו מטופלים בני 50 עם אבחנה של OA במערכת Health Improvement Network מינואר 2000 עד דצמבר 2015, עם מעקב עד דצמבר 2016. במהלך המחקר הונפקו 44,451 מרשמים ל-Tramadol,י12,397 מרשמים ל-Naproxen,י6,512 מרשמים ל-Diclofenac,י5,674 מרשמים ל-Celecoxib,י2,946 מרשמים ל- Etoricoxib ו-16,922 מרשמים לקודאין. התוצא העיקרי שנמדד היה תמותה לאחר שנה מרגע הנפקת מרשם ל-Tramadol בהשוואה לחמש התרופות האחרות.

לאחר התאמת ציון זיקה, 88,902 מטופלים נכללו במחקר (גיל ממוצע [סטיית תקן] 70.1 שנים; 61.2% נשים). במהלך שנות המעקב, 278 מקרי תמותה (23.5 מקרים -1,000 שנות אדם) התרחשו בקבוצת ה-Tramadol לעומת 164 (13.8 מקרים ל-1,000 שנות אדם) בקבוצת ה-Naproxen (הבדל של 9.7 מקרים ל-1,000 שנות אדם [רווח בר-סמך 95%: 6.3-13.2], יחס סיכונים 1.71 [רווח בר-סמך 95%: 1.41-2.07]). התמותה הייתה גדולה יותר גם בהשוואת Tramadol ל-Diclofenacי(36.2 מקרים לעומת 19.2 מקרים ל-1,000 שנות אדם, יחס סיכונים 1.88 [רווח בר-סמך 95%: 1.51-2.35]).

שימוש ב-Tramadol היה קשור גם בשיעורי תמותה מוגברים לעומת Celecoxibי(31.2 מקרים לעומת 18.4 מקרים ל-1,000 שנות אדם, יחס סיכונים 1.70 [רווח בר-סמך 95%: 1.33-2.17]) ולעומת Etoricoxibי(25.7 מקרים לעומת 12.8 מקרים ל-1,000 שנות אדם, יחס סיכונים 2.04 [רווח בר-סמך 95%: 1.37-3.03]). לא נראה הבדל סטטיסטי משמעותי בתמותה בין השימוש ב-Tramadol לבין השימוש בקודאין (32.2 מקרים לעומת 34.6 מקרים ל-1,000 שנות אדם, יחס סיכונים 0.94 [רווח בר-סמך 95%: 0.83-1.05]). ממצאים אלו יכולים להיות תחת ערפול לאור ההתוויה בגינן נרשמו. יש צורך במחקר נוסף בשביל לקבוע האם הקשר הנצפה הוא סיבתי.

מקור: 

Zeng C. et al (2019). JAMA. 2019;321(10):969-982;

נושאים קשורים:  כאב,  דלקת מפרק העצם,  אופיואידים,  מחקרים
תגובות