מחקרים

אילו סוגי סרטן קשורים להופעה של גרד בעור?

החוקרים ביצעו מחקר חתך במטרה לבחון את הקשר בין הופעת גרד לבין סוגי סרטן שונים ומצאו כי ישנם הבדלים בסוגי הסרטן השכיחים בין מטופלים ממוצאים שונים

31.03.2019, 11:03

ידוע כי קיים קשר בין גרד (pruritus) לבין סרטן. עם זאת, קיים מעט מידע בנוגע לסוגי הסרטן הקשורים לגרד. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את הקשר בין גרד לבין סוגי סרטן שונים ולבחון את ההבדלים גם לפי קבוצות אתניות.

מדובר במחקר חתך שכלל מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה שהגיעו לבית החולים ג'ונס הופקינס בין השנים 2013-2017. החוקרים השוו בין מטופלים עם גרד למטופלים ללא גרד והאנליזה חולקה לפי מוצא אתני.

החוקרים מצאו כי מטופלים שחוו גרד היו בעלי סבירות גבוהה יותר לממאירות בהשוואה לאלה שלא חוו גרד (יחס הסיכויים 5.76, רווח בר סמך 95%: 5.53-6.00). נמצא כי סוגי הסרטן שהיו בעלי הקשר החזק ביותר לגרד היו סרטן כבד, שלפוחית שתן, דרכי המרה, מערכת המטופואטית וסרטני עור. כמו כן, החוקרים מצאו כי בהשוואה למטופלים ממוצא לבן, מטופלים ממוצא שחור אובחנו יותר בממאירויות של רקמות רכות, עור וממאירויות המטולוגיות ופחות בממאירות של הכבד, דרכי הנשימה, דרכי העיכול וממאירויות גינקולוגיות.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

אחת המגבלות של המחקר הייתה היותו מחקר חתך, כלומר, לא הייתה יכולת לבחון את קשרי הזמן בין הופעת הגרד לבין הממאירות. בנוסף, מדובר במחקר שבוצע במרכז רפואי שלישוני בודד.

החוקרים הסיקו כי גרד מקושר בצורה חזקה ביותר לממאירות בכבד, עור ובמערכת ההמטופואטית. מטופלים ממוצא שחור הסובלים מגרד הם בעלי סיכון מוגבר יותר לממאירות בעור, ברקמות רכות ולממאירויות המטולוגיות בהשוואה למטופלים ממוצא לבן שמצויים בסיכון מוגבר יותר לממאירות בכבד, במערכת הנשימה, דרכי העיכול ולממאירויות גינקולוגיות.

מקור:

Larson, V.A. et al. (2019) JAAD 80.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  גרד,  ממאירות,  פאראנאופלסטי,  מוצא
תגובות