מחקרים

מהי המגמה האפידמיולוגית של ADEM בקרב ילדים בארה"ב?

החוקרים הראו כי למרות העלייה בהיארעות של ADEM במהלך השנים, שיעורי התמותה בעקבות המחלה ומשך האשפוז נותרו דומים, בזמן שעלויות האשפוז עלו

ילדים בארה"ב, כיתת בית ספר (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המגמה האפידמיולוגית של ADEMי(acute disseminated encephalomyelitis) ואת התוצאים הקשורים לאשפוז בעקבות המחלה בארה"ב בין השנים 2006-2014.

החוקרים אספו מידע בנוגע לילדים (עד גיל 18 שנים) שאושפזו ושוחררו עם אבחנה של ADEM. המידע נאסף מה-NISי(National Inpatient Sample) בין השנים 2006-2014. החוקרים בדקו את המגמה בהיארעות של ADEM תוך התייחסות לגיל, מין, גזע ואזור מגורים.

החוקרים ניתחו תוצאים הקשורים ל-ADEM כמו תמותה, משך האשפוז (LOS – long of stay), עלות האשפוז והבדלים בין עונות השנה. הנתונים מה-NIS כללו משקל דגימה. המשקל שניתן לכל קבוצה שימש על מנת לבצע הערכה לאומית. P value של < 0.05 נחשב למובהק.

ההיארעות הכוללת של ADEM הקשורה לאשפוזים בקרב אוכלוסיית ילדים בין השנים 2006-2014 הייתה 0.5 ל-100,000. בין 2006-2008 ובין 2012-2014, ההיארעות של ADEM עלתה מ-0.4 ל-0.6 ל-100,000 (P-trend < 0.001). החוקרים מצאו כי ההיארעות של ADEM במהלך תקופת המחקר הייתה גבוה בצורה מובהקת בקרב ילדים ממוצא אפריקאי והיספני (0.2-0.5 ל-100,000).

תוצאות המחקר הראו כי לא היה הבדל בין המינים בהקשר של היארעות ADEM וכי מרבית האשפוזים היו בקרב ילדים עד גיל 9 שנים. בנוסף, בהשוואה בין השנים 2006-2008 לבין השנים 2012-2014 לא היה שינוי בהיארעות (1.1%-1.5%; P-trend 0.07) וחציון ה-LOS נותר יציב (4.8-5.5 ימים ; P-trend= 0.3). עם זאת, החציון של עלות האשפוז המותאם עלה מ-11,594 דולר בין 2006-2008 ל-16,193 דולר בין 2012-2014 (P-trend= 0.002).

החוקרים הסיקו כי בעוקבה הלאומית הגדולה שנבדקה במטרה להעריך אשפוזים בעקבות ADEM, ההיארעות של ADEM עלתה במהלך תקופת המחקר. שיעורי התמותה וה-LOS נותר יציבים במהלך תקופת המחקר, אך הייתה עליה בעלויות הכרוכות באשפוז.

מקור: 

Bhatt, P. et al. (2019) The Journal of Pediatrics 206.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפידמיולוגיה,  ADEM,  עלות,  משך אשפוז,  עוקבה לאומית
תגובות