שתלים

שתלי דקסמטזון לטיפול בבצקת מקולרית סוכרתית

מחקר מצא כי שתלי דקסמטזון הינם טיפול יעיל ובטיחותי, המשפר ראייה בסובלים מבצקת מקולרית סוכרתית. גם בעיניים אשר לא הגיבו לטיפול קודם עם נוגדי VEGF

28.03.2019, 18:09
עיניים (אילוסטרציה)

מחקר IRGEL-DEXי(The international Retina group Real-life 24-Month multicenter study) בדק את היעילות והבטיחות של שתלי דקסמטזון חוזרים, במהלך 24 חודשים, במטופלים עם בצקת מקולרית סוכרתית. הטיפול עם שתלי דקסמטזון נבדק בעיניים שלא עברו טיפול קודם לכן ובעיניים שלא הגיבו לטיפול עם נוגדי VEGFי(Anti-vascular endothelial growth factor, Anti VEGF). הבדיקה נעשתה בסביבת חיים רגילה.

במחקר רטרוספקטיבי, בינלאומי ורב מרכזים, הוערכה חדות ראייה עם תיקון (Best-corrected visual acuity) ועובי Central subfield י(CST), לאחר טיפול עם שתלי דקסמטזון. המחקר בוצע בעיניים נאיביות לטיפול ועיניים שלא הגיבו לטיפול עם זריקות נוגדנים ל-VEGF. נתוני בטיחות (עליה בלחץ תוך-עיני וניתוחי קטרקט) נאספו מהמשתתפים במחקר.

במחקר זה נבדקו 130 עיניים מ-125 מטופלים. נתוני הבסיס של חדות ראייה עם תיקון (best-corrected) ועובי Central subfield, היו דומים בשתי הקבוצות שנבדקו: עיניים נאיביות לטיפול (71 עיניים) ועיניים שלא הגיבו לטיפול (59 עיניים). בשתי הקבוצות, השתפרה הראייה משמעותית לאחר 24 חודשים של טיפול (P<0.001). עם זאת, עיניים נאיביות לטיפול השיגו במובהקות סטטיסטית ראייה טובה יותר מאשר עיניים שלא הגיבו לטיפול (10.0 ± 11.3 + לעומת 2.7 ± 7.3 אותיות, P=0.01). כמו כן, בעיניים נאיביות לטיפול, נצפתה סבירות גבוהה יותר להרוויח 10 אותיות ומעלה (יחס סיכויים 3.31; רווח בר סמך 95% 1.19-9.24; P=0.02). לאחר 6, 12 ו-24 חודשים, עובי ה-Central subfield ירד משמעותית בהשוואה לנתוני הבסיס, הן בעיניים הנאיביות לטיפול והן בעיניים שלא הגיבו לטיפול. אך עם זאת, עובי ה-Central subfield היה גבוה יותר בעיניים שלא הגיבו לטיפול, לעומת העיניים הנאיביות לטיפול (עובי Central subfield 61 ± 279 לעומת 125 ± 313 מיקרומול, P=0.10).

מסקנת המחקר הייתה כי לאחר מעקב של 24 חודשים ניכר שיפור ראייה במטופלים עם בצקת מקולרית סוכרתית לאחר שטופלו עם שתלי דקסמטזון. שיפור הראייה ניכר גם בעיניים הנאיביות, שלא קיבלו טיפול קודם וגם בעיניים שלא הגיבו לטיפול עם נוגדי VEGF. אך עם זאת, השיפור המשמעותי יותר נצפה בעיניים שלא עברו טיפול קודם לכן.

מקור: 

Iglicki M. et al. (2019) Retina. 39, 44

נושאים קשורים:  שתלים,  בצקת מקולרית סוכרתית,  חדות ראייה,  דקסמתזון,  מחקרים
תגובות