מחקרים

תזמון נכון של הטיפול ב-HCV במטופלים עם הדבקה מקבילה ב-HIV ואי ספיקת כליות סופנית

נמצא כי הזמן המיטבי לטיפול ב-HCV במושתלי כליה תלוי בדרגת השחמת וזמן ההמתנה להשתלה

כליות (צילום: אילוסטרציה)
כליות (צילום: אילוסטרציה)

למטופלים עם אי ספיקת כליות סופנית, עם הדבקה בהפטיטיס C וגם HIV, יש כיום גישה לטיפול שנחשב יעיל להפטיטיס C. בנוסף, נפתחה בפניהם האפשרות לעבור השתלת כליה מתורם החולה בעצמו בהפטיטיס C, עובדה המאפשרת קיצור זמני ההמתנה עד להשתלה. בהתחשב בתמותה המוגברת בזמן ההמתנה להשתלת כליה וההתקדמות המהירה של פיברוזיס כבדי במטופלים עם הדבקה בהפטיטיס במקביל, ישנה חשיבות גדולה במציאת הגישה הנכונה ביותר לטיפול.

החוקרים בדקו שתי גישות טיפוליות אפשריות – טיפול לפני ואחרי השתלה. נערכה השוואה באמצעות מיקרו-סימולציה על שם מונטה קרלו ב-1,000,000 מועמדים להשתלה. הסימולציה רובדה לפי דרגת הפיברוזיס בכבד (בזמן הכניסה לרשימת ההמתנה) וזמן ההמתנה, אל מול תוחלת החיים הצפויה.

החוקרים מצאו כי טיפול לאחר השתלה היה חסכוני יותר באופן עקבי, בהשוואה לטיפול לפני השתלה, בעיקר בשל עלויות הדיאליזה הגבוהות. כמו כן, בקרב מטופלים עם דרגת פיברוזיס נמוכה (F0-F1), טיפול לאחר השתלה קושר לתוחלת חיים גבוהה יותר, במדדים של מספר חודשי חיים (life months) וחודשי חיים בתקנון לאיכות חיים (quality-adjusted life months). חשוב לציין כי ממצא זה לא היה רלוונטי למטופלים עם דרגת פיברוזיס F1, שזמן ההמתנה שלהם היה 18 חודשים או יותר. עבור מועמדים עם מחלת כבד מתקדמת (F2-F4), טיפול לפני השתלה הניב תוחלת חיים גבוהה יותר בשני המדדים, אלא אם זמן ההמתנה היה גבוה מ-18 חודשים.

זאת ועוד, טיפול לפני השתלה נמצא כבעל יחס עלות-תועלת גבוה, במטופלים עם דרגת פיברוזיס F2 שחיכו יותר מ-71 חודשים להשתלה ומטופלים עם דרגה F3 שחיכו יותר מ-19 חודשים.

מסקנת החוקרים הייתה כי זמן הטיפול המיטבי בהפטיטיס C משתנה בהתאם לדרגת החומרה של מחלת הכבד וזמן ההמתנה להשתלה, כאשר טיפול לפני השתלה מועדף אם סביר שתתפתח שחמת כבד לפני מועד ההשתלה.

מקור: 

Shelton, B. A. et al. (2019). American Journal of Transplantation. https://doi.org/10.1111/ajt.15239

נושאים קשורים:  השתלת כליה,  הפטיטיס C,  HIV,  שחמת הכבד
תגובות