דופמין

האם דופמין משפיע בצורה שונה על מטופלים עם פרקינסון כתלות בגיל הופעת התסמינים?

החוקרים השוו בין מטופלים עם הופעה מוקדמת של פרקינסון למטופלים עם הופעה מאוחרת של פרקינסון, באמצעות מבחני Go/NoGo, על מנת לבחון את ההבדלים בהשפעה של דופמין על בקרת העיכוב

פעילות נוירונים וסינפסות במוח (צילום: אילוסטרציה)

דופמין הוא בעל השפעות מוטוריות, אך גם לא מוטוריות במחלת פרקינסון (PD – Parkinson disease). עיכוב (inhibition) לקוי נמצא קשור למינון יתר של דופמין בסטריאטום האסוציאטיבי. החוקרים השוו את ההשפעות של תרופות דופמינרגיות על בקרת העיכוב בין מטופלים עם הופעה מוקדמת של PD (הופעה לפני גיל 50, YOPD - young onset PD) לבין מטופלים עם הופעה מאוחרת של פרקינסון (LOPD – late onset PD) וקישרו אותם להתנוונות של הניגרו-סטריאטל.

במחקר השתתפו 27 מטופלים (10 עם YPOD ו-27 עם LOPD) והם עברו פרדיגמת Go/NoGo שכללה מצבים גלובליים ומצבים ספציפיים של ON ו-OFF של דופמין. החוקרים השוו את יחס הזמינות של הטרנספורטר לדופמין (DAT – dopamine transporter availability) בהקשר האסוציאטיבי לסטריאטום הסנסורי-מוטורי באמצעות FP-CIT-SPECT בין מטופלים עם YOPD למטופלים עם LOPDי(n=8/12). בנוסף, החוקרים השתמשו במודלים נוירולוגיים חישוביים על מנת לזהות את המסלולים שהופעלו במהלך ביצוע ה-Go/NoGo.

תוצאות המחקר הראו שמטופלים עשו יותר שגיאות ON מ-OFF ב-NoGo הגלובלי. ההשפעה הזו של דופמין על השגיאות ב-NoGo הגלובלי הייתה בהתאמה למשך המחלה (r=0.489, p=0.010). מטופלים עם YOPD ביצעו יותר שגיאות ב-NoGo הספציפי בהשוואה למטופלים עם LOPDי(p= 0.015). בנוסף, מטופלים עם YOPD הציגו יחסי DAT אסוציאטיבי לסנסורי-מוטורי גבוהים יותר בהשוואה למטופלים עם LOPDי(p< 0.001).

החוקרים מצאו באמצעות המודלים הנוירולוגיים החישוביים שמינון יתר של דופמין בסטריאטום האסוציאטיבי במטופלים עם YOPD גרם לפעילות יתר במסלול הישיר של הגרעינים הבזאליים שהובילה לתגובות שגויות.

החוקרים הסיקו כי כתלות בגיל הופעת התסמינים, דופמין מווסת בצורה שונה את העיכוב אצל מטופלים עם PD וכי יש לכך השפעה מזיקה על הביצועים של מטופלים עם YPOD ב-NoGo הספציפיים, אך השפעה חיובית על הביצועים של מטופלים עם LOPD. מטופלים עם YOPD הציגו ניוון קל יותר יחסית באזור הסטריאטום האסוציאטיבי, מה שעשוי להצביע על מינון יתר של דופמין, השערה שנתמכה גם ע"י המודלים הנוירולוגיים החישוביים. העיכוב המופחת במצבי ה-NoGo הגלובליים עשוי להציע כי מדובר בהפעלת מסלולים שונים.

מקור: 

Kubler, D. et al. (2019) Parkinsonism & Related Disorders 57.

נושאים קשורים:  דופמין,  מינון יתר,  עיכוב,  סטריאטום,  מבחני Go/NoGo,  הופעה מוקדמת,  הופעה מאוחרת,  מחקרים
תגובות