תפקוד מיני

הקשר בין הפרעות שינה לתפקוד מיני

החוקרים מצאו כי איכות שינה ירודה מובילה לפגיעה במספר מדדים של תפקוד מיני וממליצים לבצע בדיקות סקר לגילוי הפרעות בתפקוד מיני באנשים המדווחים על הפרעות בשינה

אחד הגורמים היכולים להשפיע על תפקוד מיני הינו הפרעות שינה. בדומה לבעיות במיניות, תלונות על הפרעות בשינה גוברות עם הגיל ומדווחות לעיתים קרובות על ידי אנשים בגיל המבוגר. מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין איכות שינה, משך שינה ומגוון רחב של בעיות במיניות במדגם גדול ומייצג של אנשים בגיל המבוגר.

המידע עבור המחקר נלקח מ-2,568 גברים ו-1,376 נשים בגילאי 50 שנים ומעלה אשר השתתפו במחקר בריטי אורכי גדול. איכות שינה, משכה ובעיות בתפקוד זקפתי, גרייה מינית וחווית אורגזמה דווחו על ידי המשתתפים עצמם. הקשרים נבדקו באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית. גורמים מבלבלים אפשריים כללו גיל, אתניות, סטטוס בן/בת זוג, הכנסה, תחלואה ממושכת, עישון, צריכה אלכוהול, פעילות גופנית ותסמיני דכאון.

התוצא העיקרי שנבדק היה דיווח עצמי על הפרעה בזקפה, גרייה מינית וחווית אורגזמה.

החוקרים מצאו כי בנשים, איכות שינה בינונית (יחס סיכויים, 1.53; רווח בר-סמך 95%, 1.09-2.13; p=0.013) או נמוכה (1.70; 1.24-2.32; p=0.001) קושרה עם סיכוי מוגבר להפרעות בגרייה לעומת איכות שינה גבוהה. בגברים, איכות שינה בינונית קושרה עם סיכוי מוגבר לקושי בזקפה (1.47; 1.16-1.85; p=0.001). ההבדל בין איכות שינה גבוהה לנמוכה לא הגיע למובהקות סטטיסטית. איכות שינה לא קושרה עם קושי להגיע לאורגזמה בגברים אך בנשים, איכות שינה נמוכה נמצאה קשורה עם סיכוי מוגבר לקושי להגיע לאורגזמה (1.63; 1.18-2.25; p=0.003). לא נמצאו קשרים בין משך שינה ובעיות בתפקוד מיני בנשים אך בגברים, משך שינה ממושך היה קשור עם סיכוי מוגבר לקושי בהגעה לאורגזמה (1.75; 1.04-2.95; p=0.036) לעומת משך שינה אופטימלי.

החוקרים מסכמים כי הפרעות שינה קשורות עם בעיות בתפקוד מיני באנשים מבוגרים באנגליה אך ישנה שונות בין גברים ונשים. אנשים מבוגרים המדווחים על הפרעות בשינה צריכים לעבור בדיקות סקר לגילוי הפרעות בתפקוד מיני.

מקור: 

Smith, L. et al.  (2019) The Journal of Sexual Medicine. 16, 427

נושאים קשורים:  תפקוד מיני,  זקפה,  אורגזמה,  מחקרים,  הפרעות שינה
תגובות