מחקרים

אנליזת תתי קבוצה של מחקר ה-RE DUAL PCI במטופלים עם פרפור פרוזדורים לאחר PCI

טיפול כפול של פרדקסה עם ticagrelor או clopidogrel לאחר התערבות כלילית במטופלים עם פרפור פרוזדורים עם או ללא תסמונת כלילית חריפה בהשוואה לטיפול משולש של וורפרין עם ticagrelor או clopidogrel ואספירין: אנליזת תתי קבוצה של מחקר ה-RE-DUAL PCI

טיפול תרופתי ופרפור פרוזודורים (צילום: אילוסטרציה)

הבטיחות והיעילות של טיפול נוגד טסיות כפול עם dabigatran הוערכה במחקר שכלל תתי קבוצות מוגדרות מראש של חולים עם פרפור פרוזדורים שעברו PCI. להלן תתי הקבוצות: (א) PCI עקב תסמונת כלילית חריפה (ACS) לעומת PCI אלקטיבי (ב) מטופלים שקיבלו טיפול ב-Clopidogrel לעומת ticagrelor. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה (פברואר 2019) בכתב העת European Heart Journal וסוקרו במדיה הרפואית ברחבי העולם.

במחקר ה-RE DUAL PCI, מטופלים חולקו באקראי לאלה שטופלו בפרדקסה במינון 110 מ"ג או 150 מ"ג עם מעכבי P2Y12, או וורפרין עם מעכב P2Y12 ואספירין. המעקב הממוצע היה 14 חודשים. להלן החלוקה לתתי הקבוצות: 50.5% מהמטופלים עברו PCI לאחר ACS לעומת היתר שעברו PCI אלקטיבי. 88% מהמטופלים טופלו ב-clopidogrel לעומת 12% שטופלו ב-ticagrelor.

הסיכוי לאירוע דימום מג'ורי, או לא מג'ורי אך עם בעל משמעות קלינית (להלן "דמם"), ירד תחת הטיפול הדואלי בפרדקסה בשני המינונים לעומת הטיפול המשולש בוורפרין בכל תתי הקבוצות דלעיל:

  • במטופלי ACS - ירידה בדמם בשימוש בטיפול הדואלי בפרדקסה 150 מ"ג BIDי– 0.67 HRי(0.50-0.90) וכן בטיפול הדואלי בפרדקסה 110 מ"ג BID – 0.47 HRי(0.35-0.63) בהשוואה לטיפול המשולש בוורפרין.
  • במטופלי PCI אלקטיבי - ירידה בדמם בשימוש בטיפול הדואלי בפרדקסה 150 מ"ג BIDי– 0.76 HRי(0.56-1.03) וכן בטיפול הדואלי בפרדקסה 110 מ"ג BIDי– 0.57 HRי(0.43-0.76) בהשוואה לטיפול המשולש בוורפרין.
  • במטופלים ב-clopidogrel - ירידה בדמם בשימוש בטיפול הדואלי בפרדקסה 150 מ"ג BIDי– 0.73 HRי(0.58–0.91) וכן בטיפול הדואלי בפרדקסה 110 מ"ג BIDי– 0.51 HRי(0.41–0.64) בהשוואה לטיפול המשולש בוורפרין.
  • במטופלים ב-ticagrelor - ירידה בדמם בשימוש בטיפול הדואלי בפרדקסה 150 מ"ג BIDי– 0.59 HRי(0.34–1.04) וכן בטיפול הדואלי בפרדקסה 110 מ"ג BIDי– 0.46 HRי(0.28–0.76) בהשוואה לטיפול המשולש בוורפרין.

בסך הכל, תוצאי הטיפול בטיפול הדואלי בפרדקסה ובטיפול המשולש בוורפרין היו דומים מבחינת שיעורי התמותה הכוללת, אוטם שריר הלב, שבץ, תסחיף מערכתי או רה-וסקולריזציה לא מתוכננת, עם הבדלים קלים ללא משמעות סטטיסטית בין תת-הקבוצות.

סיכום:

בטיפול הדואלי ב-Dabigatran במינון 110 מ"ג ו-150 מ"ג בהשוואה לטיפול משולש של וורפרין במטופלים עם פרפור פרוזדורים לאחר PCI נצפתה ירידה משמעותיות בסיכון לדמם בכל תתי הקבוצות של ACS לעומת PCI אלקטיבי ומטופלים שטופלו ב-clopidogrel לעומת ticagrelor.

מקור:

Jonas Oldgren, Philippe Gabriel Steg, Stefan H Hohnloser, Gregory Y H Lip, Takeshi Kimura, Matias Nordaby, Martina Brueckmann, Eva Kleine, Jurrien M ten Berg, Deepak L Bhatt, Christopher P Cannon; Dabigatran dual therapy with ticagrelor or clopidogrel after percutaneous coronary intervention in atrial fibrillation patients with or without acute coronary syndrome: a subgroup analysis from the RE-DUAL PCI trial, European Heart Journal, , ehz059, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz059

נושאים קשורים:  מחקרים,  DOACs,  אנטיקואגלנטים חדשים,  אפיקסבן,  פרדקסה,  טיקגרילול,  קלופידוגרל,  פרפור פרוזדורים,  צינתור,  אירוע לבבי איסכמי