אל-וסת

HIV ואל-וסת: מטא-אנליזה

מטא-אנליזה זו הדגימה עלייה בשכיחות אל-וסת בנשים החיות עם HIV. במיוחד באלו עם מדד מסת גוף נמוך. אך ללא כל קשר לשימוש בחומרים מסוכנים או מצב סוציואקונומי

19.03.2019, 11:37
תסמיני המחזור החודשי. אילוסטרציה

קונפליקטים רבים קיימים בספרות התומכת בקשר בין HIV ואל-וסת (Amenorrhea). במטא-אנליזה זו, סוכמו התוצאות של מחקרים מתווי-דרך בתחום זה, במטרה לשפוך אור על קשר קליני חשוב זה.

על ידי חיפוש במאגרי המידע Ovid Medline ו-Embase, סך כולל של 322 מאמרים נבדקו בחיפוש אחר מחקרים תצפיתנים אשר השתמשו בהתאמה לקבוצת ביקורת. מחקרים אשר בדקו אל-וסת בנשים פרה-מנופאוזליות החיות עם HIV. אל-וסת הוגדרה כחוסר וסת במשך שלושה חודשים או יותר. לביצוע המטא-אנליזה השתמשו החוקרים במודל של אפקט-רנדומלי עם חישוב הטרוגניות (I2).

6 מחקרים נכללו במטא-אנליזה. הם בוצעו בין השנים 1996-2010 וכללו 8,925 נשים (מתוכם 6,570 נשים החיות עם HIV). תוצאות האנליזה הראו קשר משמעותי בין הסטטוס של HIV ואל-וסת (יחס סיכויים 1.68, P=0.0001), ללא עדות להטרוגניות (I2 0.0%). ברוב המחקרים לא נמצא שוני משמעותי במשתנים כמו שימוש בחומרים מסוכנים, עישון ומצב סוציואקונומי, בין הנשים החיות עם HIV לבין קבוצות הביקורת. בנוסף, ברוב המחקרים נמצא כי אל-וסת בנוכחות מדד מסת גוף נמוך הינה משמעותית יותר שכיחה בנשים החיות עם HIV, מאשר בקבוצת הביקורת.

מטא-אנליזה זו מספקת הערכה נרחבת של האוכלוסייה הסובלת מאל-וסת ו-HIV, אשר מדגימה עלייה בשכיחות הפרעות וסת בנשים החיות עם HIV. כמו כן, נמצאו עדויות כי קשר זה הינו עצמאי ובלתי תלוי בשימוש בחומרים מסוכנים ומצב סוציואקונומי, אך כן יכול להיות קשור למדד מסת גוף נמוך. מסקנת החוקרים הייתה כי ממצאים אלו מחזקים את החשיבות של הערכת פוריות שגרתית ותיעוד זמן הוסת האחרונה, כחלק מהערכה בריאותית בנשים, במיוחד אלו החיות עם HIV.

מקור: 

King E. M et al. (2019) AIDS. 33, 483

נושאים קשורים:  אל-וסת,  פריון,  מדד מסת גוף,  מחקרים
תגובות