סוכרת הריונית

טיפול במטפורמין לעומת אינסולין בסוכרת הריונית והקשר לגדילה והתפתחות הילוד

במחקר חדש לא נמצאו הבדלים ארוכי-טווח בקרב ילדים אשר אימותיהם טופלו במטפורמין או אינסולין עקב סוכרת הריונית, זאת לאור הדאגות של מטופלים וקלינאים מההשפעה הארוך-טווח של מטפורמין, אשר חוצה את השלייה

18.03.2019, 17:49
סוכרת במהלך ההריון, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

מטפורמין הוא אופציה חדשה לטיפול בסוכרת הריונית. עם זאת, מכיוון שמטפורמין חוצה את השלייה, מטופלים וקלינאים מודאגים מההשפעה ארוכת הטווח על בריאות הילד. במחקר חדש שנערך ב-University of North Carolina at Chapel Hill בארה"ב וב-University of Auckland בניו זילנד, והתפרסם בכתב העת JAMA Pediatrics, ביקשו החוקרים להעריך את הקשר בין טיפול בסוכרת הריונית במטפורמין בהשוואה לאינסולין לבין גדילה והתפתחות של היילוד.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסייה בקרב נשים ניו-זילנדיות אשר טופלו במטפורמין או אינסולין עבור סוכרת הריונית בין השנים 2002 עד 2012 וילדיהן. מחקר זה קשר נתונים בריאותיים ארציים כדי ליצור עוקבה של אימהות וילדיהן, כולל נתונים של טיפול ביולדות, חלוקת תרופות, אשפוזים, רשומות דמוגרפיות, ואת ה-B4 School Checkי(B4SC) כהערכה בריאותית לגיל הרך.

נשים שטופלו באופן פרמקולוגי עם מטפורמין או אינסולין במהלך ההריון נכללו במחקר. לא נכללו הריונות עם עדות לסוכרת ולידות לפני 2013. תינוקות שנולדו חיים נקשרו לתוצאותיהם ב-B4SC. הנתונים נותחו בין ינואר 2017 למאי 2018. התוצאים העיקריים נקבעו כגדילת הילד (משקל וגובה) וציונים ב-Strengths and Difficulties Questionnaireי (SDQ) להתפתחות התנהגותית. כל התוצאות נגזרו מתוכנית הסקירה של B4SC. רגרסיה ליניארית ולוג-בינומיאלית עם ההסתברות ההפוכה של שקלול הטיפול שימשה לאומדן הקשר בין גדילת הילד לתוצאות פסיכו-סוציאליות עם טיפול במטפורמין לעומת אינסולין עבור סכרת הריונית.

בשתי קבוצות הטיפול, הגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 32 (5) שנים. חלק גדול מהאימהות שטופלו באינסולין הזדהו כניו-זילנדיות אירופאיות (867 [44.9%]), לעומת 576 אימהות שטופלו במטפורמין (28.9%) שהזדהו כניו-זילנדיות אירופאיות. כשליש מהאימהות שטופלו במטפורמין (n = 639) הזדהו כאסיאתיות. החוקרים זיהו 3,928 הריונות שטופלו במטפורמין (n = 1996) או אינסולין (n = 1932). לאחר התאמה, לא נצפה הבדל משמעותי בציוני ה-z של משקל לפי גובה בין ילדים שנחשפו למטפורמין בהשוואה לאינסולין (הפרש ממוצע, 0.10-, רווח סמך 95% של -0.20  עד 0.01). הסיכון להיות באחוזון ה-85% ומעלה במשקל לפי גובה היה דומה בין קבוצות הטיפול (יחס הסיכון המותאם, 0.92, רווח סמך 95% של 0.83 עד 1.02). ציוני ה-SDQ הממוצעים לא היו שונים משמעותית בין קבוצות הטיפול. ילדים לאימהות שטופלו במטפורמין לא היו בעלי סיכוי גבוה יותר לקבל ציוני SDQ של 14 או יותר (יחס סיכון מותאם, 1.13, רווח סמך 95% של 0.88 עד 1.46) מילדים לאימהות שטופלו באינסולין.

החוקרים מסכמים שהמחקר שלהם משווה תוצאות ארוכות טווח בקרב ילדים בגיל בית הספר לאחר שימוש אימהי בטיפול במטפורמין לעומת טיפול באינסולין עבור סוכרת הריונית. ילדים לאימהות שטופלו במטפורמין היו בלתי-נבדלים בהערכות של גדילה והתפתחות מאלה של אימהות שטופלו באינסולין. תוצאות אלו יסייעו לקביעת ההנחיות העתידיות לטיפול בסוכרת הריונית.

מקור:

Landi SN, Radke S, Engel SM, et al. Association of Long-term Child Growth and Developmental Outcomes With Metformin vs Insulin Treatment for Gestational Diabetes. JAMA Pediatr.2019;173(2):160–168. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.4214

נושאים קשורים:  סוכרת הריונית,  מטפורמין,  אינסולין,  גדילה והתפתחות,  מחקרים
תגובות